25.08.FRI Flashcards Preview

WORDS 08/2017 > 25.08.FRI > Flashcards

Flashcards in 25.08.FRI Deck (50):
1

stereotypical

stereotipan

2

ads

reklame

3

time-honoured

ono što vrijeme nagrađuje

4

carry-out

obavljati

5

portrayals

plakati

6

reinforced

pojačajavaju

7

outdated

zastarjelo

8

inequality

nejednakost

9

perpetuate

ponavljati

10

unveil

otkriti, objaviti

11

watchdog

čuvar

12

disappearance

nestanak

13

mimosa

mimoza

14

giggling

hihotajući

15

flight attendant

stjuard

16

seatmate

osoba koja sjedi do tebe

17

I love being part od your fairy tale

volim biti dio tvog sna

18

at large

općenito

19

heir (er)

nasljednik

20

apparent

vjerojatni

21

bone of contention

kost razdora

22

troublesome issue

prijepor

23

have a bone to pick

razjasniti stvari, oglodati kost

24

sticking point

problem

25

holding a grudge

zamjerati nekome nešto iz prošlosti

26

grudge

nevoljko

27

apple od discord

jabuka razdora

28

rivalry

rivalstvo

29

mortals

smrtnici

30

discord

nesloga

31

well-off

bogat

32

endeavors

napori

33

mouthful

značajan,
kompliciran za izgovor

34

trolling for

pecati nešto

35

pretense

izgovor

36

they set up

dogovorili su

37

apparent

evidentno, očigledan

38

pursue a woman

ganjatii ženu

39

endowment

zaklada

40

truffles

tartufi

41

sooty

mrk, crn, turoban

42

inwardly

u sebi

43

groan

jecanje

44

more proper voice

prikladniji glas

45

mimick

oponašati, uglavnom smiješno

46

mindful

svjestan

47

quizzical look

upitno lice, li ice koje traži odgovor

48

gruff

sirov, nekulturan

49

avuncural

simpatični, dobroćudni

50

stiff

ukočen