Verbs Flashcards

0
Q

Listen

A

Kuulama

Kuulata

Kuulan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
1
Q

I am You are He/she/it is We are You are They are

A

Ma olen Sa oled Ta on Me oleme Te olete Nad on

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Give

A

Andma Anda Annan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Take

A

Võtma Võtta Võtan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Know/ be able to

A

Oskama
Oskata
Oskan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Do

A

Tegema Teha Teen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

See

A

Nägema Näha Näen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Speak/ talk

A

Rääkima
Rääkida
Räägin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Understand

A

Aru saama Aru saada Saan aru

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Read

A

Lugema
Lugeda
Loen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Write

A

Kirjutama Kirjutada Kirjutan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Learn/study

A

Õppima Õppida Õpin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Teach

A

Õpetama Õpetada Õpetan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Agree

A

Nõus olema
Nõus olla
Olen nõus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

To Hurt

A

Valutama Valutada Valuable

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Suppose/think

A

Arvama
Arvata
Arvan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

To have a rest

A

Puhkama Puhkata Puhkan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

To go (back and forth)

A

Käima
Käia
Käin

Ma käin igal aastal eestis

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

To start/to begin

A

Algama Alata Algab

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

To look at, watch

A

Vaatama
Vaadata
Vaatab

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

To be late

A

Hijaks jääma -jääda -jääb Ära jää hijaks!– don’t be late

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

To end

A

Lõppema Lõppeda Lõpeb/lõppeb

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

To cost

A

Maksma Maksta Maksab

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

To go

A

Minema Minna Läheb

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

To drive, to ride

A

Sõitma Sõita Sõidab

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

To come

A

Tulema Tulla Tuleb

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

To thanks

A

Tänama Tänada Tänab

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

To get up

A

Üles tõusma Tõusta Tõuseb

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

To think, to believe

A

Arvama Arvata Arvab

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

To love

A

Armastama
Armastada
Armastab

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

to be situated

A

asuma
asuda
asub

31
Q

To live

A

Elama
Elada
Elab

32
Q

Come from somewhere

(country, place, etc.)

A

Pärit olema
Pärit olla
On pärit

—Kust sa pärit oled?
—Ma olen pärit Lätist

33
Q

To be born

A

Sündima
sündida
sünnib

34
Q

Ask

A

Küsima
Küsida
Küsib

35
Q

To send

A

Saatma
Saata
Saadab

36
Q

To know

A

Teadma
Teada
Teab

37
Q

To answer

A

Vastama
Vastata
Vastab

38
Q

To say

A

Ütlema
Ütleda
Ütleb

39
Q

To like

A

Meeldima
Meeldida
Meeldib

40
Q

to wish

A

Soovima
Soovida
Soovib

41
Q

to want

A

Tahtma
Tahta
Tahab

42
Q

To walk

A

Jalutama
Jalutada
Jalutan

43
Q

To run

A

Jooksma
Joosta
Jookseb

44
Q

To get married

A

Abielluma
Abielluda
Abiellun

45
Q

To begin / to start doing

A

Hakkama
Hakata
Hakkab

Hakkas vihma (rain) sadama (come down)

46
Q

To grow

A

Kasvama
Kasvada
Kasvab

Laps kasvab

47
Q

To make a gift

A

Kinkima
Kinkida
Kingib

Mida emale sünnipäevaks kinkida?

48
Q

To sleep

A

Magama
Magada
Magab

49
Q

Must, to have to

A

Pidama
Pidada
Peab

50
Q

To play

A

Mängima
Mängida
Mängib

lapsed mängivad õues (yard).

51
Q

To ask a question

A

Pärima
Pärida
Pärib

Õpetaja päris uue õpilase nime

52
Q

To be able to, can, to get

A

Saama
Saada
Saab / sain

Sain isalt sünnipäevaks koera

53
Q

To die

A

Surema
Surra
Sureb

54
Q

To mean

A

Tähendama
Tähendada
Tähendab

55
Q

To help

A

Aitma
Aidata
Aitab

56
Q

To clean

A

Koristama
Koristada
Koristan

57
Q

To hear

(Услышать)

A

Kuulma
Kuulda
Kuulen

58
Q

To wait

A

Ootama
Oodata
Ootab

59
Q

Be good for;
befit;
match;

A

Sobima
Sobida
Sobib

60
Q

To meet

A

Kohtuma
Kohtuda
Kohtan

61
Q

Clean, wash

A

Pesema
Pesta
Peseb

Pesema hambaid (Clean teath)

62
Q

Ring, alarm

A

Helisema
Heliseda
Heliseb

63
Q

To drink

A

Jooma
Juua
Joob

64
Q

To eat

A

Sööma
Süüa
Sööb

65
Q

To be allowed

A

Võima
Võida
Võib

66
Q

To put

A

Võtma
Võtta
Võtab

67
Q

To build

A

Ehitama
Ehitada
Ehitab

68
Q

Repeat, review

A

Kordama
Korrata
Kordab

69
Q

To find

A

Leidma
Leida
Leiab

70
Q

To sell

A

Müüma
M​üüa
M​üüb

71
Q

To buy

A

Ostma
Osta
Ostab

72
Q

To look for

A

Otsima
Otsida
Otsib

73
Q

To offer, to provide

A

Pakkuma
Pakkuda
Pakub

74
Q

To need

A

Vajama
Vajada
Vajab

75
Q

To be needed

(быть нужным)

A

Vaja olema
Vaja olla
On vaja