5 Flashcards Preview

Stative Passive > 5 > Flashcards

Flashcards in 5 Deck (12):
1

Be tired from
Be exhausted from
Be weary from

Den dolayı yorgun bitkin hissetmek

2

Be accustomed to
Be used to

Alışık olmak
Alışkın olmak

3

Be finished with
Be done with

İle işi bitmek
Seninle işim bitti güzelim 👎🏻

4

Be impressed with

Den etkilenmek

5

Be associated with

İle alakalı

6

Be composed of

Den oluşmak

7

Be obliged to sb for sth

İçin minnettar olmak

8

Be derived from

Den türemek

9

Be acquainted with

Birini, şeyi tanımak

10

Be concerned with

İle ilgili alakalı olmak

11

Be absorbed in

Kendini kaptırmak , e dalmal

12

Be synchronized with

İle eş zamanlı olmak