April 2017 Flashcards

1
Q

Szövevényes

A

Subtle, intricate

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Befolyásol

A

Influence

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Zsonglörködik

A

Juggle

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Beleértve

A

Including

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Összeomlás

A

Collapse

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Emészthetetlen

A

Inedible

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Eladhatatlan

A

Unsellable

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Együttműködés

A

Cooperation

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Hercehurca

A

Fuss

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Megítélés

A

Judgment

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Osztályozás

A

Classification

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Összeg

A

Total, sum

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Elég az hozza, hogy

A

Suffice to say…

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Bizonyít

A

Confirm, prove

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Illetéktelen

A

Unauthorized

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Szólás

A

Saying

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Bérlés

A

Rental

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Felad (3)

A

Give up, send a letter, give homework

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Makacs

A

Stubborn

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Feladvány

A

Riddle, question to solve

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Összead

A

Add together, sum up

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Bead (3)

A

Drop off someone/something, give medicine, send in application

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Kétjegyű (szám)

A

2 digit number

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Képernyő

A

Display, screen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Ellát

A

To look over someone

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Felmér

A

Size up, survey, measure

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Összemér

A

Match up against someone/thing

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Holott, de, csak, csakhogy, viszont, azonban

A

6 words for but

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Ezért, tehát, így, úgyhogy

A

Four words for so (therefore)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Hiszen, tudniillik, ugyanis

A

3 words for because

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Rokonszenves

A

Likable, szimpatikus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Eljárás

A

Proceedings

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Idéz

A

To quote

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Bizalom

A

Trust, faith

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

Kötelesség

A

Duty, obligation

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

Ítélet

A

Judgment, verdict

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

Légkör

A

Ambiance, atmosphere

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Erőteljes

A

Robust, hearty, powerful

39
Q

Akadály

A

Barrier

40
Q

Hivatkozik

A

Allude to something

41
Q

Parancsnok

A

Captain, commander

42
Q

Jelentés

A

Report

43
Q

Jelenlegi

A

Current

44
Q

Halogat vmit

A

Put off something, procrastinate

45
Q

Írásjel

A

Punctuation: ;/,. etc.

46
Q

Megállít

A

Make someone/thing stop

47
Q

Száműzetés

A

Exile

48
Q

Megjegyez

A

Notice something, take note off

49
Q

Elítél

A

Convict, condemn

50
Q

Bűbájos

A

Delightful, charming

51
Q

Bánat

A

Grief, distress, sorrow

52
Q

Jókora

A

Big, good sized

53
Q

Hangsúlyoz vmit

A

Emphasize something

54
Q

Egyenlő

A

Equal

55
Q

Megtűr

A

Tolerate

56
Q

Megerősít vmit

A

To confirm something

57
Q

Támogat vmit

A

Assist, aid, support something

58
Q

Dicső

A

Honorable, praiseworthy

59
Q

Cimbora

A

Pal, chum

60
Q

Megőriz

A

Protect, safeguard

61
Q

Lelkesedik vmiért

A

Be enthused by something

62
Q

Képvisel

A

To stand for something

63
Q

Kiismer vmit

A

Find something out

64
Q

Fecseg

A

Blabber, talk away

65
Q

Tökfilkó

A

Numskull

66
Q

Öntelt

A

Arrogáns

67
Q

Felel vmire

A

Answer, respond

68
Q

Van értelme

A

It makes sense

69
Q

Értékel

A

Appreciate, value

70
Q

Foglalkozik

A

To be deal with, or what you do for work

71
Q

Jóváhagy

A

To approve of, consent

72
Q

Tekintélyes

A

Respectable, prestigious

73
Q

Tájékoztat

A

Advise, Instruct

74
Q

Tiltakozik

A

Protest

75
Q

Tüntet

A

Demonstrate, protest, march

76
Q

Kapcsolatba lépni vele

A

To contact someone

77
Q

Eredmény (besides outcome/result)

A

Acheivement

78
Q

Meggyőző

A

Convincing, persuasive

79
Q

Próbálkozás

A

Attempt

80
Q

Döntéshozó

A

Decision-maker

81
Q

Csökkent vmit

A

Cut back on something

82
Q

Rendelkezik vmivel

A

Own something

83
Q

Feltehetően

A

Supposedly

84
Q

Ügy

A

Issue, matter

85
Q

Felmerül

A

To come up with an idea

86
Q

Tagad vmit

A

To deny something

87
Q

Elkövet vmit

A

To commit (a crime, murder, suicide, etc.)

88
Q

Engedélyez vmit

A

To permit or authorize something

89
Q

Büntetés

A

Punishment

90
Q

Érdemel vmit

A

To deserve something

91
Q

Már minden eldőlt

A

It has all been decided

92
Q

Vallomás

A

Confession

93
Q

Önkéntes

A

Volunteer

94
Q

Kikényszerít

A

Force to do something