บทที่ 6 Flashcards Preview

Module 6 > บทที่ 6 > Flashcards

Flashcards in บทที่ 6 Deck (44):
1

สมบัติ

Property, possessions, wealth

2

ลื้อ

Slang for you

3

อั๊ว

Slang for I

4

ยังกะ

Like or as if

5

มด

Ant

6

ปลวก

Termite

7

เพียงแค่

Only as far as, to the point of

8

กอง

Group or mass multitude

9

เชียร์

Cheer

10

เหยียบ

Step on or trample on

11

ว่าแต่

Speaking specifically of.....

12

ว่าแต่บื้อเถอะ

Speaking about you

13

จนกระทั่ง

Until now

14

โสด

Single or unmarried

15

สด

Fresh like virgin

16

อย่างน้อย

At least

17

ปลูก

Construct or build

18

เรือนหอ

Bridal house

19

ไม่มีทาง (หร็อก)

No way, not possible

20

เงินผ่อน

Installment

21

...ร้อยแปด

Idiom / various , all sorts of

22

จะตาย

Terribly, extremely

23

แทนที่จะ

Instead of

24

กลับ

Turn out to be contrary to expectation

25

สู้....ไม่ได้

Can't beat, can't match

26

อุตส่าห์

Try, make special effort

27

ภายหน้า

In the future

28

แก้ว

Glass

29

แหวน

Ring

30

เงินทอง

Gold and silver (money)

31

เต้นรำ

Dance

32

หูหนวก เป็นใบ้

Deaf mute

33

แต่งตัว

Get dressed

34

สักลาย

Tattoo

35

แต่งหน้า

Make up

36

(ไม่) จำเป็นต้อง

ฟังภรรยาของผม

37

ยังงี้

ไม่ควรพูดยังงี้

แบบนี้

38

คนแคนาดา เรา ชอบ อาหารไทย

คนไทย เขา ทำอาหารอร่อย

เรา

คน Canada we (เรา) ....

คน ไทย เขา (they)

39

ถึง

ถึงผมไม่คนไทย ผมก็ชอบอาหารไทย

Although

40

เพราะฉะนั้น

So

ดังนั้น

41

ยีห้อ

Brand

42

เลย

At all

43

อยู่ได้

เล่น game อยู่ได้

Continuous / always

44

จะตาย

Always ,,, exclaimation

แพ่งจะตาย