6 Ročník Slovíčka Flashcards Preview

Andy - angličtina > 6 Ročník Slovíčka > Flashcards

Flashcards in 6 Ročník Slovíčka Deck (51):
1

Address

Adresa

2

Bin

Koš, Přehrádka

3

date of birht

Datum narození

4

First name

Křestní jméno

5

Form

Třída

6

Form teacher

Třídní učitel

7

Belong

Náležet, patřit

8

Swap

Vyměnit

9

Wash the dishes

Mýt nádobí

10

The Old town

Staré město

11

Pack

Balit

12

For example

Na příklad

13

Place of interest

Zajímavé místo

14

All over the country

Po celé zemi

15

Indian

Indický, Ind

16

Place od birth

Místo narození

17

Rubber

Guma

18

Ruler

Pravítko

19

Silly

Hloupý

20

Subject

Vyučovací předmět

21

Surname

Příjmení

22

Twins

Dvojčata

23

Can I say it in Czech

Mužů to říct česky

24

Can I open the window

Mužů otevřít okno

25

Can I go the toilet

Mužů jít na záchod

26

Boyfriend

Přítel, kamarád

27

Budgie

Andulka

28

Cage

Klec

29

Champion

Šampion

30

Chart

Tabulka

31

Funny

Legrační

32

Girlfriend

Kamarádka

33

Goldfish

Rybička

34

Nurse

Zdravotní sestra

35

Tea

Čaj svačina

36

That’s nothing

To nic není

37

What about Jenny

A co jenny

38

Poor debbie

Chudák debbie

39

Booring

Nudný

40

Clean

Uklidit

41

Dead

Mrtvý

42

Flat

Byt

43

Go away

Jdi pryč

44

Go downstairs

Jít po schodech dolů

45

Go upstairs

Jít po schodech nahoru

46

Poster

Plakat

47

Tidy

Uklizený

48

Use

Používat

49

What time is it

Kolik je hodin

50

Close your eyes

Zavři oči

51

Snap your fingers

Louskni prsty