6a, inuit Flashcards Preview

engelsk prøve > 6a, inuit > Flashcards

Flashcards in 6a, inuit Deck (33):
0

affect

ha innvirkning på

1

atctic population

arktisk befolkning

2

caribou

ville reinsdyr

3

colonize

kolonisere

4

community

samfunn

5

cultural element

kulturelt element

6

disease

sykdom

7

file a lawsuit

saksøke

8

goods

varer

9

guidance

veiledning

10

halt

stopp

11

hide

skinn

12

imitate

etterligne

13

impose

påtvinge

14

indigenous

innfødt

15

isolated

isolert

16

local govenment

lokalt styre

17

material greed

grådighet etter ting

18

oil rig

oljeplattform

19

passage

dyretrekk

20

pipeline

rørledning

21

press on

opprettholde press

22

progress

fremskritt

23

restriction

begrensning

24

sea-mammals

sjøpattedyr

25

sea-faring abilities

seileegenskaper

26

selv-government

selvstyre

27

shaman

åndemaner

28

summarize

oppsummere

29

turf

gresstak

30

uphold

opprettholde

31

village

landsby

32

walrus

hvalross