74 Flashcards Preview

例文 71-80 magyar > 74 > Flashcards

Flashcards in 74 Deck (34):
1

eltéveszt/-hibáz

間違える
まちがえる

2

különbség, eltérés; hiba

違い
ちがい

3

különbözik, más, eltér; téved

違う
ちがう

4

kihágás, szabálysértés

違反
いはん

5

különbség, eltérés

相違
そうい

6

tévedés, hiba

間違い
まちがい

7

hibázik, téved

間違う
まちがう

8

jobb (mint irány)


みぎ

9

bal és jobb

左右
さゆう

10

világűr, kozmosz

宇宙
うちゅう

11

metró

地下鉄
ちかてつ

12

föld alatti

地下
ちか

13

alatt, az alábbi

以下
いか

14

aláhúzás

下線
かせん

15

süllyedés, csökkenés, esés

低下
ていか

16

albérlet

下宿
げしゅく

17

szennyvíz

下水
げすい

18

közönséges, durva

下品な
げひんな

19

fenn és lenn, felső és alsó

上下
じょうげ

20

leszállás (járműről)

下車
げしゃ

21

beosztott, rangban alatta álló

目下
めした

22

lent


した

23

alsónemű, alsóruha

下着
したぎ

24

zokni

靴下
くつした

25

piszkozat

下書き
したがき

26

(alant fekvő) üzleti/szórakozónegyed

下町
したまち

27

lemászik, lemegy/lejön vmiről

下りる
おりる

28

leenged/-bocsát/-szállít

下ろす
おろす

29

lelóg, lemegy (hőmérséklet), csökken

下がる
さがる

30

leenged, leereszt/-bocsát

下げる
さげる

31

lemegy/-száll/-ereszkedik

下る
くだる

32

ad (udvarias forma)

下さる
くださる

33

alsó rész


しも

34

ügyetlen

下手
へた