abrahamitiska religioner Flashcards Preview

Religion > abrahamitiska religioner > Flashcards

Flashcards in abrahamitiska religioner Deck (42)
Loading flashcards...
1

monoteism

att gud är en

2

polyteism

att gud är flera, finns mer än en gud

3

förbundstanken

samarbeta, avtal

4

profet

Typ guds sändebud, hjälper gud att föra sin talan och berättar för folket vad gud vill

5

världssyn

hur man ser på världen, t.ex. linjär världssyn, cirkulär världssyn

6

kosmologi

hur världen har skapats

7

eskatologi

apokalyptik, hur världen slutar

8

apokalyptik

hur världen slutar, går under

9

människosyn

hur man ser på människan inom religionen, t.ex. guds avbild, frihet

10

gudssyn

hur man ser på gud inom religionen, t.ex. gud är helig, gud är över oss (islam)

11

stamfader

grundaren till religionen

12

traditionalism

konservativt, vill bevara traditioner

13

modernism

lite mer öppet, tillåtande och flexibelt, anpassar sig till den moderna tiden

14

heteronormativa

att heterosexuell är normen inom religionen

15

treenighetstanken

att gud finns i tre former (inom kristendomen), fadern sonen och den heliga anden

16

exodus

utvandringen från egypten som moses ledde

17

10 budorden

de budorden moses fick från en brinnande buske

18

"bokens folk"

att knyta an till abrahamitiska guden. ett sätt för islam att knyta an till kristendomen och judendomen. därmed kom islam överens med folket då de hade samma ursprung

19

islamism

islam ska genomsyra samhället, politiken o allt sånt ska vara påverkat av islam

20

sekularism

att stat och religion är åtskilda. staten ska ha mer makt än religion. Religion är individuellt och bör inte prägla samhället

21

tanakh

den heliga skriften inom judendomen som består av tre delar tora (eller lagen), neviim (eller profeterna) och ketuvim (eller skrifterna)

22

bibeln

en samling texter som utgör den heliga skriften för både kristendomen och judendomen

23

koranen

islams heliga skrift som är indelad i 114 kapitel som kallas suror

24

reformjudendomen

rationalistisk, liberal riktning inom judendomen med rötter i europeisk upplysning. Inom reformjudendomen vill man förändra sättet att utöva sin tro och anpassa det till samhället. Det viktigaste är inte traditioner och regler utan att man försöker vara en god människa

25

konservativ judendom

Inom den riktningen vill man ha kvar så mycket som möjligt av de judiska traditionerna, och man följer noga halakha, regler och lagar i den judiska muntliga lagen

26

ortodox judendom

Ortodoxa judar håller fast vid gamla judiska traditioner och regler och tolkar inte den judiska läran på ett nytt sätt. De menar att Gud har uppenbarat sin vilja för människorna i den skriftliga och muntliga lagen. Därför måste man följa reglerna i lagen noga och inte ändra dem. Man följer reglerna för kosher och sabbat mycket noga. Exempelvis kör man inte bil under sabbaten och stänger inte av eller sätter på elektricitet

27

splittringen öst/väst (kristendomen)

påven/patriarken höll inte med varandra, de bannlyste varandra??

28

ekumenik

innebär att de kristna kyrkorna försöker vara enade och överens om sådant som gäller kristen tro

29

reformationen

är en utveckling inom kristendomen för att förändra kyrkan. Den ledde till att nya kyrkor bildades runt om i europa och pågick från 1200-talet till 1500-talet

30

Martin Luther

tysk präst, munk och teolog, känd för att ha initierat den protestantiska reformationen. aktiv kring år 1520

31

tvåregementsläran

uppfattningen om att gud har två sätt att styra och ta hand om världen han skapat

32

avlatsbreven

dokument som innehåller en försäkran om avlat, Avlat innebär att kyrkan som helhet tar på sig botgöringen genom att tillgodoräkna sig Kristi och helgonens förtjänster (kyrkans skatt), medan den enskilde endast behöver göra en mindre bot, vanligen be vissa böner

33

hijra

Hijra är ett arabiskt ord som brukar översättas till migration, utvandring eller flykt. Vanligt är att man i tal om hijra hänvisar till den som profeten Muhammed och hans anhängare gjorde från Mekka till Yathrib år 622

34

sunna

är regler inom islam för vad man ska och inte ska göra

35

sunni

den största riktningen inom islam 90% är sunniter

36

shia

riktning inom islam 10% är shiiter

37

sharia

guds lag inom islam

38

jihad

kampen mellan gott och ont (muslimer- inom sig själv) (icke-muslimer ser Jihad som kampen mellan gott och ont i religionen och inte personligt)
i massmedia t.ex IS kopplas med dåliga sidan av islam osv och målar upp det som dåligt, och Jihad finns inte direkt i kristendomen, därför folk gillar att måla upp Islam som dåligt, och därför har det blivit en grej inom Islam, som folk utanför (icke-muslimer) använder

39

sionism

politisk judendom som slåss för israel

40

antisemitism

hat mot judar/folkgrupp

41

paulus

tidigare namn Saul, var först emot kristendom men fick senare en uppenbarelse av gud och började ägna sitt liv åt att sprida guds lära

42

paulusbreven

paulus skapade små kristna församlingar vid medelhavsområdet och skickade sedan 13 brev till dessa församlingar. Breven handlade om vad kristna människor ska tro och breven tolkar betydelsen av jesu liv & död, och hans kärlek. dessa 13 brev är med i nya testamentet (iaf 7 av dem)