Adjectives Flashcards Preview

LATIN AS > Adjectives > Flashcards

Flashcards in Adjectives Deck (103):
1

publicus publica, publicum

public, common

2

acer, acris, acre

keen, sharp, fierce

3

aequus, aequa, aequum

equal, fair favourable, calm

4

altus, alta, altum

high, deep

5

angustus, angusta, angustum

narrow, confined

6

attonitus, attonita, attonitum

astonished, thunderstruck

7

audax, audacis

bold, daring

8

bonus, bona, bonum

good

9

brevis, breve

short, brief

10

carus, cara, carum

dear

11

celer, celeris, celere

quick

12

certus, certa, certum

certain, sure, fixed

13

ceteri, ceterae, cetera

the rest, the other

14

clarus, clara, clarum

clear, famous, distinguished

15

crudelis, crudele

cruel

16

cunctus, cuncta, cunctum

all, whole

17

cupidus, cupida, cupidum +gen.

eager (for), greedy

18

defessus, defessa, defessum

tired

19

dexter, dextra, dextrum

right, on the right, right hand

20

difficilis, difficile

difficult

21

dignus, digna, dignum +abl.

worthy (of), deserving (of)

22

diligens, diligentis

careful, diligent

23

dirus, dira, dirum

dreadful

24

dissimilis, dissimile

different

25

dives, divitis

rich

26

dubius, dubia, dubium

doubtful, wavering

27

durus, dura, durum

hard, harsh, rough

28

facilis, facile

easy

29

felix, felicis

fortunate, happy, prosperous

30

ferox, ferocis

fierce, cruel, brave

31

fidelis, fidele

trustworthy, faithful, loyal

32

fortis, forte

brave, strong, bold

33

gravis, grave

heavy, serious, painful, important

34

idoneus, idonea, idoneum

suitable, convenient

35

ingens, ingentis

huge

36

iniquus, iniqua, iniquum

unfair, unjust, unfavourable

37

insignis, insignae

distinguished, glorious

38

invitus, invita, invitum

unwilling, reluctant

39

iratus, irata, iratum

angry

40

iustus, iusta, iustum

right, just, lawful, complete

41

laetus, laeta, laetum

happy, glad

42

latus, lata, latum

wide, borad

43

lentus, lenta, lentum

slow

44

levis, leve

light, slight

45

libens, libentis

willing, glad

46

liber, libera, liberum

free

47

longus, longa, longum

long

48

magnus, magna, magnum

big, large, great

49

medius, media, medium

middle (of)

50

meus, ,ea, meum

my

51

mirabilis, mirabile

strange, wonderful

52

miser, misera, miserum

miserable, wretched, sad

53

multus, multa, multum

much, many

54

necesse

necessary

55

nobilis, nobile

noble, famous

56

nonnulli, nonnullae, nonnulla

some, several

57

notus, nota, notum

known, well-known, famous

58

novus, nova, novum

new, fresh, recent

59

nullus, nulla, nullum

no, none, not any

60

omnis, omne

all, ervery

61

opportunus, opportuna, opportunum

suitable, opportune

62

par, paris

equal

63

parvus, parva, parvum

small

64

pauper, pauperis

poor

65

peritus, perita, peritum +gen or abl.

skilled (in)

66

perterritus, perterrita, perterritum

very frightnened

67

plenus, plena, plenum

full, filled

68

plerique, pleraeque, pleraque

most, the majority

69

postremus, postrema, postremum

last

70

potens, potentis

powerful

71

primus, prima, primum

first, chief

72

prior, prioris

previous, former

73

proximus, proxima, proximum

nearest, next, ;ast

74

qualis, quale?

what sort of?

75

quantus, quanta, quantum?

how big? how much?

76

quot?

how many?

77

recens, recentis

recent, fresh

78

rectus, recta, rectum

straight, direct, right, proper

79

reliquus, reliqua, reliquum

the rest pf, the other

80

saevus. saeva. saevum

savage, cruel

81

sapiems, sapientis

wise, sensible

82

satis

enough

83

secundus, secunda, secundum

following, next, second, favourable

84

similis, simile

similar, like

85

sinister, sinistra, sinistrum

left, on theleft, unfavourable

86

solus, sola, solum

alone, only

87

stultus, stulta, stultum

stupid, foolish

88

summus, summa, summum

highest, greatest, top (of)

89

superus, supera, superum

upper, higher

90

tacitus, tacita, tacitum

quiet, silent, in silence

91

talis, tale

such

92

tantusm tanta, tantum

so great, such a great, so much

93

tot

so many

94

totus, tota, totum

thje whole, entire, all

95

tristis, triste

sad, gloomy, grim

96

tutus, tuta, tutum

safe

97

ulluus, ulla, ullum

any

98

ultimus, ultima, ultimum

furthest, last, utmost

99

validus, valida, validum

strong, powerful

100

verus, vera, verum

true, real

101

vetus, veteris

old

102

vivus, viva, vivum

alive, living

103

pauci, paucaue, pauca

few, a few