Adjectives Flashcards Preview

Burmese > Adjectives > Flashcards

Flashcards in Adjectives Deck (28):
1

good

gound de

2

bad

soul de

3

delicious

sa gound de

4

drink was good

dao4 gound de

5

sour

chin de

6

big

jii de

7

small

day1 de

8

expensive

zay jii de

9

cheap

zay paul de

10

crowded

lu amiajii

11

no one

lu met shi bu

12

a lot

amiajii

13

many

mia de

14

not many

met mia bu

15

hot (weather)

ai de

16

hot (things)

buu de

17

cold (weather)

chan de

18

cold (things)

eh de

19

smart

thor de

20

pretty

chor de

21

handsome

kan de

22

full

wa bi

23

hungry

sar tal

24

far

way

25

near

nee

26

quick

myan

27

slow

nhay

28

cool

mite