Aeneid, CXCIX-CCXXIV Flashcards Preview

Latin IV > Aeneid, CXCIX-CCXXIV > Flashcards

Flashcards in Aeneid, CXCIX-CCXXIV Deck (18):
1

āra

-ae, f., altar

2

arvum

arvī, n., field

3

caput

capitis, n., head

4

clāmor

clamōris, m., roar

5

flūctus

flūctūs, m., wave

6

ignis

ignis, m., fire

7

manus

manūs, f., hand

8

nātus

nātī, m., son

9

oculus

-ī, m., eye

10

pars

partis, f., part

11

tēlum

-ī, m., weapon

12

ater

atra, atrum- gloomy

13

medius

-a, -um, middle

14

fugiō

fugēre, fūgī- to flee

15

petō

petere, petīvī, petītum- to seek

16

subeo

subīre, subiī, subitum- to approach

17

tollo

tollere, sustulī, sublātus- to lift

18

agmen

agminis, n., army