afkortings Flashcards Preview

Afrikaans > afkortings > Flashcards

Flashcards in afkortings Deck (10):
1

a.g.v. (as a result of) staan vir ___

a.g.v. staan vir as gevolg van

2

d.m.v. (by means of) staan vir ___

d.m.v. staan vir deur middel van

3

i.p.v. (instead of) staan vir ___

i.p.v. staan vir in plaas van

4

i.v.m. (in connection) staan vir ___

i.v.m. staan vir in verband met

5

k.b.a. (C.O.D.) staan vir ___

k.b.a. staan vir kontant by aflewering

6

m.a.w. (in other words) staan vir ___

m.a.w. staan vir met ander woorde

7

m.b.t. (with regard to) staan vir ___

m.b.t. staan vir met betrekking tot

8

n.a.v. (as a result of) staan vir ___

n.a.v. staan vir na aanleiding van

9

n.v.t. (not applicable) staan vir ___

n.v.t. staan vir nie van toepassing

10

t.o.v. (with regard to) staan vir ___

t.o.v. staan vir ten opsigte van