Aimsir Chaite-difficult Verbs Flashcards Preview

Irish-Iontas > Aimsir Chaite-difficult Verbs > Flashcards

Flashcards in Aimsir Chaite-difficult Verbs Deck (37):
1

We learned

D’fhoghlaimíomar

2

We finished

Chríochnaíomar

3

We stayed

D’fhanamar

4

We promised

Gheallamar

5

We tasted

Bhlaiseamar

6

We prepared

D’ullmhaíomar

7

We employed

D’fhostaíomar

8

We remembered

Chuimhníomar

9

We hurt

Ghortaíomar

10

We lived

Chonaíomar

11

We saved

Shábhálamar

12

We failed

Theipeamar

13

We answered

D’fhreagraíomar

14

We slept

Chodlaíomar

15

We attended

D’fhreastalaíomar

16

We stood

Sheasamar

17

We cried

Ghoileamar

18

We wanted

Theastaíomar

19

We killed

Mharaíomar

20

We excused

Ghabhamar

21

We felt

Mhothaíomar

22

We thought

Smaoiníomar

23

We knocked down

Leagamar

24

We drove

Thiomáineamar

25

We slipped

Shleamhnaíomar

26

We carried

D’iompraíomar

27

We translated

D’aistríomar

28

We whispered

Chogaramar

29

We stole

Ghoideamar

30

We taught

Mhúineamar

31

We kept

Choiméadamar

32

We payed

D’íocamar

33

We returned

D’fhilleamar

34

We asked

D’iarramar

35

We ordered

D’ordaíomar

36

We made (beds)

Chóiríomar

37

We hurried

Bhrostaíomar