Aiste: Tús na hAbairte (50) Flashcards Preview

MG Gaeilge 2015 > Aiste: Tús na hAbairte (50) > Flashcards

Flashcards in Aiste: Tús na hAbairte (50) Deck (50):
1

All we have to do now is

Níl le déanamh againn anois ach

2

apparently

De réir dealraimh

3

As everyone knows

Faoi mar is eol do chách

4

As I mentioned before

Mar a luaigh mé cheana

5

Aswell as that

Chomh maith leis sin

6

Because of that

Mar gheall ar sin

7

But I regret to say

Ach is oth liom a rá

8

First of all I would like to

Ar an gcéad dul síos ba mhaith liom

9

For a while now

Le tamall anuas

10

From what has been said by

Ón méid atá ráite ag

11

Having said that

É sin ráite

12

I have little information/knowledge regarding

Tá beagán eolais agam mar gheall ar

13

I have no doubt that

Níl aon amhras ormsa go/nach bhfuil

14

I would like to make reference to

Ba mhaith liom tagairt a dhéanamh do

15

I would prefer that

B'fhearr liom go/nach

16

I would say that there is far more/less

Déarfainn go bhfuil i bhfad níos mó/lú

17

If it is true

Má tá sé fíor

18

If memory serves me right

Más buan mo chuimhne

19

If that's their aim

Más í sin an aidhm atá acu

20

I'm not blaming

Nílim ag cur lochta ar

21

I'm primarily talking about

Tá mé ag caint go príomha faoi

22

I'm very doubtful about

Tá amhras mór ormsa faoi

23

In that way

Sa tslí sin

24

Isn't it a pity that we cannot

Nach é an trua é nach bhfuilimid in ann

25

It disappoints me when I see

Cuireann sé díomá orm nuair a fheicim

26

It is not only that

Ní hé amháin go bhfuil

27

It is reported

Tuairiscítear

28

It must be mentioned that

Ní miste a lua go mbíonn

29

It would be a lot better/worse

Bheadh sé i bhfad níos fearr/measa

30

It's a pity that we can't

Is trua nach féidir linn

31

Let us not forget

Ná déanaimis dearmad

32

Of course

Ar ndóigh

33

One has to admit that

Caithfear a admháil go bhfuil

34

One of the problems in the

Ceann de na fadhbanna sa

35

Since this Government came into office

Ó tháinig an rialtas seo in oifig

36

That's not the way to

Ní hé sin an tslí chun

37

The Government must

Is mithid don Rialtas

38

There are particular problems

Tá fadhbanna faoi leith

39

There should be

Ba cheart go mbeadh

40

These are people who

Is daoine iad seo a

41

We all remember

Is cuimhin linn go léir

42

We have difficult problems to solve

Tá fadhbanna deacra le réiteach againn

43

We have to admit now

Ní mór dúinn admháil anois

44

We've lots of examples now that show

Tá go leor samplaí againn anois a léiríonn

45

What's the point in

Cén mhaith a bheith ag

46

When you consider

Nuair a chuireann tú san áireamh

47

Wouldn't it be much better

Nárbh fhearr go mór

48

In the same period

Sa tréimhse chéanna

49

It isn't always necessary

Ní gá i gcónaí

50

Thousands of people are

Tá na mílte daoine ag