Alt godt fra posen ;) Flashcards Preview

Forår 2018 > Alt godt fra posen ;) > Flashcards

Flashcards in Alt godt fra posen ;) Deck (119)
Loading flashcards...
1

Hvordan vil du udredde et barn ved mistanke om fysisk overgreb?

- Rtg. af hele skelettet
- Oftalmologisk undersøgelse
- koagulationsscreening
- Kalcium, fosfat, basisk fosfatase, vitamin D, PTH, ceruloplasmin og kobber
- Akut CT og MR
- Urin og plasma (glutaracidæmi type 1- ved retinale blødninger og/eller subduralt hæmatom)
- Klinisk foto

2

Hvilke kvinder skal screenes for gestationel diabetes?

- Glukosuri
- BMI> 27
- Tidligere GDM
- Familiær disposition til diabetes
- Tidligere fødsel af stort barn > 4500 g
- PCOS
- Gemelli
Glukosebelastningstest. GDM hvis testen efter 2 timer er > 9 mmol/l

3

Risici ved GDM (3 ting nænvt ved forelæsning)

Type 2 diabetes hos mor efterfølgende
Fedme hos barn fremover
Makrosomi ved fødsel

4

Angiv føtale komplikationer ved type 1 og 2 diabetes

- LGA
- medfødte misdannelser
- præterm fødsel
- polyhydramnios
- dystoci
- Føtal asfyksi
- Neonatal icterus
- Intrauterin fosterdød

5

Ved hvilken meningitis type ses petekkier?

Meningokokmeningitis.

6

Angiv kontraindikationer til lumbalpunktur.

- ABC-instabilitet
- Mistanke om forhøjet ICP (bevidsthedspåvirkning, hypertension og bradykardi, patologisk pupilrespons, fokale neurologiske udfald, kramper)
- Unødigt forsinkelse af AB
- Koagulopati
- Lokal infektion over indstikssted

7

Beskriv hvordan man undersøger for NRS.

1. Se om barnet kan kigge ned på sin navle
2. Kernigs tegn: Barnet ligger i rygleje med flekteret hofte og knæ, knæekstension udløser modstand eller ekstension af modsatte bed.
3. Brunzinskis tegn: Barnet ligger i rygleje med strakte bed, ved forsøg på fleksion af nakke flekteres knæ og hofter.
4. Spændt fontanelle (ved spædbørn)

8

Hvordan behandles gastro-øsofageal refluks?

Er fysiologisk hos spædbørn og kræver ikke behandling.
Evt eleveret hovedgærde efter måltider og fortykkelsesmiddel hvis barnet får modermælkserstatning
- Omeprazol kan gives ved svær refluks eller øsefagitis.

9

Angiv årsager til opkastninger hos børn < 1 år

- Gastro-øsefageal refluks
- For store måltider
- Infektion
- Fødevareallergi ( fx komældsallergi)
- Tarmobstruktion
- Arvelige stofskiftesygdomme
- Adrenogenitalt syndrom
- Nyresvigt

10

Hvilken sygdom skal man mistænke, hvis et barn på 3 uger har eksplosive opkastninger, konstant sult og suboptimal vægtøgning?

Pylorusstenose!

11

Hvordan tester man et barn for pylorusstenose?

- Prøvemåltid: ventrikelperistaltik fra venstre mod højre.
- pylorus kan palperes (olivenstor tumor i højre kvadrant)
- Evt. hypokloræmisk alkalose samt hypokaliæmi
- UL

12

Hvilke undersøgelser kan man lave ved mistanke om astma hos et barn?

- Spirometri - lungefunktionsundersøgelse > 6 år.
- Helkropspletysmografi. 2-6 år, måler luftvejsmodstanden i en bodyboks.
- Peak-flow (døgnvariation > 20 %)
- Reversibilitetstest: > 12 % stigning i FEV1 efter inhalation af beta2-agonist.
- Bronkial provokation (hyperventilation eller løbetest. Fald i FEV1 > 12 %)
- NO i udåndingsluften
- Allergiudredning

13

Angiv astmatriggere.

- Øvre luftvejsinfektioner
- Allergener (husstøvmider, pollen, husdyr)
- Rygning
- Kold luft, fysisk aktivitet
- Følelsesmæssig belastning
- Kemiske irritanter (fx maling)

14

Angiv, hvornår astma skal mistænkes.

- Anfaldsvis åndenød med hvæsende vejrtrækning og hoste
- hoste eller besværet vejrtrækning ved fysisk aktivitet eller forceret eksspiration
- Langvarig tør hoste
- hvæsende vejrtrækning i infektionsfrieperioder (sommer)
- Nedsat fysisk aktivitet
- Symptomer, der forværres ved eksponering for dyr, pollen, røg og ændringer i lufttemp.

15

Angiv årsager til recidiverende eller persisterende hoste.

- Recidiverende luftvejdsinfektioner.
- Postinfektionøst
- Astma
- Recidiverende bakterielle luftvejsinf. (fx CF)
- Recidieverende aspiration
- Rygning
- Fremmedlegeme
- TB
- Interstitiel lungesygdom
- Luftvejsanomalier
- Vanehoste

16

Angiv behandlingsmuligheder ved akut astma.

- Beta2agonist via spacer.
- Ilttilskud
- Prednisolon
- Forstøvet ipratropium
- Magnesiumsulfat i.v.
- Beta2agonist-infusion

17

Hvilken behandling er oftest tilstrækkelig ved infektionsudløst småbørns astma?

Beta2agonist ved symptomer.

18

Hvad er de hyppigst allergenkilder hos hhv. børn < 1 og >1 år.

< 1 år: mælk og æg
> 1 år: nødder, fistk og skaldyr

19

Angiv behandlingen af rhinokonjunktivitis (høfeber)

- Antihistamin
- Nasal glukokortikoid
- Leukotrien-receptorantagonist
- Allergivaccination

20

Hvordan udregnes et barns blærekapacitet?

(30 x alder) + 30

21

Hvor meget skal en 7-årig ca drikke om dagen?

1200-1500 ml

22

Hvilke objektive/parakliniske undersøgelser skal der laves ved urininkontinens?

Palp. af abdomen
- (nyrer, blære, obstipation i nedstre venstre kvadrant)
Genitalia
-Testis hypospadi, phimosis, labiaagglutination, misdannelser
Neurologisk us:
- obs neurogen blære
Andre undersøgelser:
- rektaldiameter (UL)
- flowcystometri
- residualurin
- Urinstix
- VVS

23

Hvilke anamnestiske spørgsmål vil du stille omkring urininkontinens hos børn?

Afføringsmønster
Vandladningssymptomer
- inkontinensgrad og hyppighed
- dag/nat
- primær/sekundær
- Væskeindtag
- dysuri
- antal vandladninger dgl
- urge (overaktiv blære)
- fraktioneret stråle (obstipation)
- Kontinuerlig inkontinens (strukturel abnormitet
- inkontinens efter toiletbesøg ( vaginal reflux)
- fuld blæretømning ved latter (kniseinkontinens)
Recidiverende UVI
Milepæle (obs neurogen blære)

24

Angiv behandlingen ved daginkontinens.

Behandl UVI og obstipation
Ved blæredysfkt - blærerehabilitering

25

Angiv formerne for natinkontinens

Høj natlig urinproduktion (beh. antidiuretisk hormon)
Nedsat blærekapacitet (ringeapparat)
Kombination

26

Hvordan ser EEG'et ud ved infantile spasmer?

Kaotisk. Hypsarytmi. (Slow waves og spikes)

27

Hvordan ser EEG'et ud ved absence-epilepsi?

Generaliserede spikewaves.

28

Beskriv et anfald med infantile spasmer.

Fleksion af hals, truncus og ekstremiteter efterfulgt af ekstension af armene.
Varer 1-2 sekunder.
Kommer i serier med få til 100 anfald med 5-20 sekunders mellemrum.
Diff. diagnose: Reflux!

29

Angiv en sygdom, der ofte er associeret med infantile spasmer.

Tuberøs sclerose.

30

Angiv prognosen/komplikationer ved infantile spasmer.

Mental retardering: 70 %
Dødelighed: 5 %
Autisme

31

Angiv prognosen/komplikationer ved absenceepilepsi

> 80 % bliver anfaldsfri med normal kognitiv udvikling.
5-10 % udvikler tonisk-kloniske kramper som voksne
Indlæringsproblemer.

32

Angiv provokerende faktorer og prognose til juvenil myoklon epilepsi

Søvnmangel, alkohol, fotostimulation (problematisk for teenagere, da sygdommen ofte kommer i 12-18 års alderen)
Godt behandlingsrespons, men behandling ofte livslang.

33

Angiv en komplikation til rolandisk epilepsi

Sekundært generaliseret tonisk-klonisk anfald.

34

Angiv prognosen ved rolandisk epilepsi.

Anfaldende ophører spontant i puberteten.

35

Hvilken undersøgelse skal alle børn med epilepsi have?

MR - medmindre man er sikker på, at det er rolandisk epilepsi (benign)

36

Hvilken sygdom skal man mistænke ved "drop attacks"

Lennox-Gastauts syndrom. Dårlig prognose.

37

Hvilken undersøgelse skal altid tages ved mistanke om muskulær sygdom?

Creatinin kinase! > 10.000 ved Duchennes.

38

Hvilken sygdom skal man mistænke ved følgende symptomer: Vraltende gang og problemer med trappegang, Gowers tegn, pseudohypertrofi af lægmuskler, indlæringsvanskeligheder og forsinket sprogudvikling.

Duchennes/beckers muskeldystrofi.

39

Hvad kan man bruge array-CGH til?

Til at se ubalancerede kromosomafvigelser. Duplikationer/deletioner af større områder ned til 100 kb.
Screening af børn med mental retardering og dysmorfe træk.

40

Hvad kan man se ved sekventering?

Nukleotidsekvenser af udvalgte regioner, hele eksomet eller hele genomet.

41

Angiv karyotype og kliniske manifestationer ved Turners syndrom.

45,x
- Lymfødem af hænder og fødder i neonatalperioden
- Lille højde
- Vingehals
- Cubitus valgus (armene har en skæv vinkel ud fra kroppen)
- bred papilafstand
- manglende eller minimal udvikling af sekundære kønstræk
- Dysgenesi af ovarierne (graviditet mulig med ivf)
- Hypotyreose
- Coarcatatio aorta
- Nyremisdannelser
- pigmenterede nævi
- Recidiverende otitis media
- Milde indlæringsvanskeligheder kan ses.

42

Angiv karyotype og kliniske manifestationer ved Klinefelters syndrom.

47,XXY
- Infertilitet
- Hypogonadisme med små testes
- gynækomasti i teenageårene
- stor højde
- Evt indlæringsvanskeligheder og psykologiske problemer.

43

Angiv hvordan en aut. dominant sygdom kan forekomme hos en familie uden anamnese med sygdommen.

- Nymutation
- Mosaicisme
- Nedsat penetrans
- Andet faderskab

44

Git et eksempel på variabel ekspressivitet.

Afficerede individer kan have forskellige sværhedsgrader af sygdommen. fx tuberøs sclerose.

45

Ved hvilken sygdom ses:
- Mental retardering
- Makrocefali
- Store testes efter puberteten
- langt ansigt, store ører, prominent mandibel, bred pande.
- (mitralinsufficiens, hypermobilitet, skoliose, autisme, hyperaktivitet)

Fragilt x-syndrom.

46

Ved hvilken type sygdomme ses anticepation?

Repeat-sygdomme.

47

Hvad betyder genomisk imprintning og nævn to former herfor.

Nyopstået deletion hos barnet. Barnet får hhv. prader-willes syndrom eller angelmanns syndrom ved kromosom fra far eller mor.
Uniparental disomi. Et barn som arver to maternelle kromosom 15 får prader willis, og Angelmanns syndrom hvis det arver to paternelle.

48

Angiv eksempler på dysmorfe træk.

- Lavtsiddende ører
- Lille underkæbe
- Stor afstand mellem pupillerne
- Lang eller udslettet filtrum
- Små eller skråetstillede øjenspalter og smalle øjenspalter
- Smal overlæbe, fyldige læber, liller eller stor mund
- abnorm hovedfacom, makro- og mikrocefali
- inverterede mammapapiller
- overlejrende fingre og firefingerfure

49

Angiv cytogenetikken bag Downs syndrom.

- Meiotisk non-disjunction (94 %)
- Translokation (< 5 %) (ubalanceret robertsonsk translokation)
- Mosaicisme

50

Hvad bør mentalt retarderede drenge altid udredes for?

Fragilt x-syndrom

51

I hvilke situationer skal kvinder have penicillin mod GBS?

Under fødslen hvis:
- GBS-bærer
- præterm fødsel
- Tidligere GBS
- feber under fødsel
- Vandafgang > 18 timer

52

Hvilke føtale/neonatale infektioner ses ved GBS-infektion hos moren?

- Præterm fødsel
- Pneumoni
- sepsis
- meningitis

53

Angiv symptomer ved ALL

Utilpashed, nedsat appetit
Bleghed, træthed
Infektion
Blødningstendens, petekkier, epistaxis
Knoglesmerter
Heptatosplenomegali
Lymfeknudehævelse

54

Angiv paraklinikke ved ALL

Påvirkning af > 1 cellelinje (anæmi, trombocytopeni eller neutropeni)
Forhøjet LDH og urat
Maligne blaster i perifert blodudstryg.
OBS - knoglemarv skal altid undersøges ved mistanke, da 10 % har normalt perifert udstryg!

55

Angiv de kortsigtede bivirkninger til kemoterapi.

Knoglemarvssuppression
- anæmi
- trombocytopeni
- neutropeni --> infektion
Immunsuppression
--> infektion
Nedsat appetit
Kvalme og opkastninger
Skader på tarmslimhinde
Hårtab

56

Angiv senfølger efter kræftforløb.

Nefrektomi
Toksicitet fra kemo
Osteonekrose efter glukokortikoidbehandling
Væksthormonmangel efter stråler
Infertilitet efter stråling
Neurologiske problemer efter kraniel strålebeh., neurokirurgi og intratekal kemoterapi.
Sekundær malign sygdom
Sociale/akademiske problemer

57

Angiv akutte onkologiske tilstande.

Feber
Tumorlysesyndrom
Anæmi - akut transfusionsbehov
Hyperleukocytose
CNS-symptomer - inkarceration
Tværsnitssyndrom
Stridor - trakeal kompression
Ileua

58

Hvordan screener man for hypotyroidisme og hvorfor er det vigtigt at opdage det hurtigst muligt?

Man screener for hypotyreose ved forhøjet TSH på PKU-kort kort tid efter fødslen. Tidlig behandling er vigtig for at forebygge mental retardering. Livslang peroral tyroksin.

59

Hvilken arvegang ses ved Seglcelleanæmi, alfa og beta talassæmi og hvorfor er det blevet hyppigere i DK?

Aut. recessiv.
Ses oftest i Afrika, hvor man ser HbS i stedet for HbA.
Emmigration har ført til flere tilfælde i DK.
HbS er mere resistente over for plasmodium falciparum (malaria).

60

Angiv behandlingen ved seglcelleanæmi

Der er ingen specifik behandling
Profylaktisk antibiotika
Vaccinationer
Folinsyre-tilskud
Blodtransfusion
Desferal (jern-chelerende behandling) Smertebehandling og hydrering og evt. ilt Udskiftningstransfusion Hydroxycarbamid Knoglemarvstransplantation

61

Hvilke parametre skal vurderes ved mistanke om placenta abruptio?

Leukocytter, koagulationsstatus, hgb, karbamid, kreatinin, timediureser.

CTG til vurdering af fosteret.

62

Forklar two-hit modellen.

Ved cancer hos en person med arvelig disposition, har vedkommende arvet en muteret allel og erhvervet den næste mutation.

63

Angiv Amsterdamkriterierne ved HNPCC/Lynch

- Min 3 slægtninge med HNPCC relaterede cancere
- En skal være 1. gradsslægtning til de to andre
- Min 1 skal være diagnosticeret før 50 års alder
- FAP skal være udelukket

64

Hvornår skal man kontrolleres, hvis man er bærer af mutationen.

Koloskopi hvert 2. år fra 25 års alder
GU + UL hvert 2. år fra 35 års alder

65

Hvordan fremstår et barn med ketoacidose?

- Kussmaul-respiration: dyb og hurtig vejrtrækning for at udlufte CO2
- Mavesmerter
- Opkastninger
- Lugter af acetone
- hypovolæmisk shock, bevidsthedspåvirkning og evt koma

66

Angiv behandlingen af ketoacidose

HCO3 > 16 mmol/l: subkutan insulin, væske og kalium
HCO3< 16mmol/l: Vækse(langsom, ellers risiko for cerebralt ødem), insulin infusion, kalium

67

Nævn komplikationerne ved præeklampsi.

Mor:
- Eklampsi
- Cerebrovaskulært insult
- HELLP
- DIC
- Leversvigt
- Nyresvigt
- Lungeødem

Føtale:
- Risiko for perinatal død
- IUGR
- Præterm fødsel
- Abruptio placenta
- Hypoxi

68

Angiv den medicinske behandling af præeklampsi.

- Når BT > 170/110 (150/100) --> methyldopa
- Magnesiumsulfat ved svær præeklampsi for at undgå HELLP og Eklampsi.
- Steroider til føtallungemodning < 34 uger

69

Angiv forløsningstidspunkter ved forskellige grader af præeklampsi

Gestationel hypertension: partus provokatus ved termin
Let: monitorering indtil 2-3 uger før termin
Moderat/svær: efter uge 34-36
Før 34 uger: forsøg konservativ beh ( steroid, hypertension, dgl klinisk vurdering, CTG, væske, blodprøvekontroller)
Ved komplikationer eller asfyksi: forløsning uanset gestationsalder.

70

Angiv fødselsmåden ved præeklampsi.

- Før uge 34: sectio
- Ellers partus provocatus med prostaglandin
- Epidural smertelindring reducerer bt
- Monitorer BT, væske og CTG
- Evt antihypertensiv beh under fødslen
- Mor bør ikke presse ved BT > 170/110

71

Hvad bør man tilråde kvinder med tidligere præeklampsi og gestationel hypertension?

Der er øget risiko for udvikling af hypertension efterfølgende og de bør tilrådes årlig BT-kontrol

72

Angiv den hyppigste form for cerebral parese.

Spastisk cerebral parese. Opstår prænatalt i 80 % af tilfælde pga forstyrrelser i hjernens blodforsyning.

73

Angiv tidlige tegn på cerebral parese

- Forsinket motorisk udvikling
- øget muskeltonus i ekstremiteter
- Spiseproblemer
- Abnorm gangfunktion
- Håndpræferencer
- Nedsat vækst af hovedomfang

74

Angiv forskellen på hemi- , tretra- og diplegi.

Hemiplegi: unilateral involvering af OE og UE.
Tetraplegi/di (bilateral): Alle 4 ekstremiterer

75

Hvordan nedarves mutioner i mitokondrie-DNA?

Kan kun nedarves via kvinder, da det kun er ægcellern, der har cytoplasma og mitokondrier.

76

Forklar, hvorfor der kan være stor variation i fænotypen ved mitokondriel arvegang.

Mutationen kan være til stede i alle eller i kun nogle af mitokondrierne, hvilket giver stor variation i fænotype mht de involverede organer og sværhedsgraden.

77

Hvordan tester man for mitochondriesygdomme?

Muskelbiopsi mhp. mikroskopi, mitochondrieoxidationsassay og DNA sekventering

78

Nævn de 4 sikre dødstegn.

Ligpletter (livor mortis), dødsstivhed, forrådnelse (cadaveric changes), udblødning (maceration)

79

Nævn de 4 sikre dødstegn.

Ligpletter, dødsstivhed, forrådnelse, udblødning (maceration)

80

Hvad er de primære indikationer på død?

Manglende puls, hjerterytme, RF, manglende reflekser, nedsat legemstemperatur, indtørring - de er alle reversible!

81

Hvad er de primære indikationer på død?

Manglende puls, hjerterytme, RF - de er alle reversible!

82

Hvad skal inkluderes på en toetag?

CRP, navn, dødstidspunkt, dødstegn, underskrevet af en læge.

83

Hvad indebærer et ligsyn?

- Identifikation
- Afklæd liget
- Sikre dødstegn
- kropsåbninger
- petekier?
- Head
- Nakke
- Krop
- ekstremiteter
- bagside (ligpletter placering)

84

Hvornår skal en dødsårsag undersøges af en retsmediciner?

Criminal offence, suicide, accident
A person is found dead
Death is sudden and medical unexpected
Death is caused by an occupational disease
Death is due to medical malpractice
Death within the prison service
If death for other reasons is of interest for the police

85

Hvilke former for stumpe traumer kan man se?

- Rødme (forsvinder efter minutter til timer)
- Blodunderløbent mærke ("blå mærke")
- Hudafskrabning
- Kvæstningssår (vævsbroer, ujævn rand)

86

Hvad kan man konkludere, hvis man har et gult blodunderløbende mærke?

At det er mindst 18 timer gammelt.

87

Hvilke faktorer skal med ved beskrivelsen af en læsion ved stumpt traume.

- Lokalisation
- størrelse
- type
- Farve
- Mønster
- Hævelse
- Alder
- Frisk/ikke frisk (skelner ved 24 timer)

88

Nævn "uppers" og "downers" og hallucinogener

Uppers: Kokain, amfetamin, ecstasy
Downers: Alkohol, opioid, benzodiazepiner
Hallucinogener: LSD, meskalin

89

Hvor længe smitter man ved varicella-zoster?

Indtil alle elementer er skorpedækkede. (udslæt med røde papler --> blærer --> pustler --> skorper)

90

Hvornår behandles nyfødte med acoclovir?

Nyfødte født fra to dage før til 5 dage efter maternelle symptomer på herpes zoster. Ellers risiko for svær neonatal infektion.

91

Hvornår skal der gives profylakse mod rhesussygdommen?

- Screening for blodtypeantistoffer ved første svangreus.
- Hvis rhesus D-negativ mor, tages der i uge 25 blodprøve til bestemmelse af fosterets type
- Hvis rhesus D-positivt foster - antenatal profylakse med anti-D-immunglobulin i uge 29. Efter fødslen tilbydes rhesus-D-negative kvinder anti-D-immunglobulin.

92

Hvornår skal et planlagt kejsersnit helst foretages?

Så tæt på terminsdato som muligt. Omkring uge 39.

93

Anæstesi under CS

1. valg: Spinal epidural
Brug epiduralen hvis kvinden har fået lagt en
2. Der kan bruges generel anæstesi i særlige tilfælde. Bruges helst ikke.

94

Nævn årsager til icterus i 1. levedørn

- Immunisering (fx Rhesus, ABO)
- Kongenit hæmolytisk anæmi (fx glukose-6-fosfatdehydrogenase)
- Kongenit infektion, fx CMV

95

Angiv behandlingen af ikterus

Lysbehandling
Dobbeltlys
Immunglobulin
Udskiftningstransfusion

96

Angiv årsager til icterus 2-14 dage efter fødslen

Fysiologisk ikterus
Modermælksinduceret
Hæmolyse
Infektion (UVI)
Hæmatom (kefalhæmatom)
Polycytæmi (GDM)

97

Angiv årsager til icterus efter 2. leveuge
Konjugeret og ikke konjugeret

Ukonjugeret
- Modermælksinduceret
- Infektion
- Hypotyreose
- Hæmolytisk anæmi
- Høj gastrointestinal obstruktion, fx pylerusstenose
Konjugeret
- Galdevejsobstruktion
- Neonatal hepatitis

98

Hvad er symptomerne på kerneicterus?

1. sløvhed, nedsat suttelyst, hypotoni, gylpen
2. Irritabilitet, opistotonus, rigiditet, kramper
3. Hypotoni, koma og død

99

hvorfor er kerneicterus farligt?

Risiko for bilirubininduceret encefalopati pga frit ukonjugeret bilirubin.

100

Hvilken måling kan man lave ved mistanke om ABO immunisering?

Coombs test - DAT - direkte antiglobulintest.

101

Hvornår er man i "fødsel"?

Regelmæssige kontraktioner og
Cervikal progression (tiltagende afkortning og herefter dilatation af orificium)
+/- vandafgang

102

Hvornår er man i aktiv fødsel?

orificium > 4-6 cm og regelmæssige
veer med progression
- nullipara ca 10 timer
- multipara ca 6 timer

103

Hvor lang tid må presseperioden max vare under en fødsel?

2 timer

104

Ved hvilken pH-værdi fra skalp-pH, skal der foretages akut sectio?

pH < 7,20

105

Hvad er afgørende for progression ved under fødslen?

Power: styrken af veerne
Passage: bækkenets dimensioner og modstanden i bløddelene
Passenger: diameter af forsterhovedet.

106

Hvornår er der tale om dystoci (langsom fremgang) hos en førstegangsfødende?

Udvidelsesfasen: Dilation af orificium < 1/2 cm/time over 4 timer
- evt hindesprængning
- evt oxytocin
Uddrivningsfasen:
- Caput ej på BB 3 timer efter at orificium er udslettet
- Barn ej født efter presseperiode på 2 timer

107

Angiv behandlingsmuligheder ved dystoci.

- Mobilisering
- Amniotomi
- Oxytocin
- Forløsning
- Kejsersnit

108

Angiv føtale indikationer for kejsersnit

Før fødsel
- FGR/placentainsuff
- Tværleje
- UK
-  Mislykket igangsætning
- Stort barn >4700 g

Under fødsel
- Hypoksi: CTG, Skalp pH,
- NS-fremfald
- Abruptio
- Infektion
- Uterusruptur
- Mislykket kopforløsning Dystoci

109

Angiv de maternelle indikationer for kejsersnit

Før fødsel
- Placenta prævia
- Abruptio placenta
- Svær præeklampsi/ HELLP
- Tidl OP uterus incl. Sectio antea x flere
- Medicinske sgdomme
- aneurisme
- anlagt pouch
Under fødsel
- Dystoci
- Abruptio placenta
- Svær præeklampsi/ HELLP
- Uterusruptur
Maternal request

110

Angiv risici hos mor ved sectio.

Størst ved akut sectio
- Infektion inkl UVI 10%
- Sårspaltning 2%
- Reoperation pga blødning <1%
- Risiko DVT <1%
- Læsion blære/tarm
- Mortalitet <1 pr år i DK
- Uterusruptur ved efterflg fødsel 1⁄2-1%
- Placenta prævia fremtidig graviditet
- Placenta accreta/percreta
- Implantation i sectiocicatrice
- Endometriose

111

Angiv risici hos barn ved sectio

Mangler stigning i katekolaminer
- fremmer reabsorption af væske fra luftvejene
Mangler kontakt med mors tarmflora
- Barnets tarm koloniseres af
bakterier fra mors hud i stedet for tarm
Øget risiko for astma

112

Nævn de 4 håndgreb.

1. Leje (længde eller tvær)
2. Præsentation (hvad føler man i fundus)
3. Stilling (om ryggen ligger mod højre eller venstre)
4. Position ( Hvilken fosterdel ligger i bækkenet, står ledende fosterdel fast)

113

Angiv hvornår der skal udreddes for hypertension hos børn under og over 10 år.

Udredning for hypertension ved systolisk BT
> 110 hos 3-10-årige
> 120 > 10 år

114

Angiv årsager til lille højde

Genetisk betinget
Intrauterin væksthæmning
Konstitutionelt forsinket vækst (pubertas tarda)
Kromosomsygdomme
- downs syndrom, turner, noonan
Endokrinologiske
- væksthærmonmangel, hypotyreose, cushings
Hypogonadisme
Kronisk sygdom
Psykosocialt
Skeletdysplasier

115

Hvornår skal man mistænke Addisonskrise? (binyrebarkinsufficeins)

Gentagne opkastninger
lav natrium
høj kalium
hypoglykæmi
dehydrering
hypotension

116

Angiv behandling af akut binyrebarkinsufficiens (Addisonkrise)

Akut iv. NaCl, glukose og hydrokortison
Substitutionsbeh. med glukokortikoid

117

HVilke børn anbefales jerntilskud?

Præmature og børn < 2500 g for at forebygge jernmangelanæmi.

118

Hvad er behandlingen af jernmangelanæmi?

Kostrådgivning og jerntilskud i 4 mdr.

119

Angiv behandling af VSD.

Ved symptomer på hjertesvigt: diuretika og ACE-hæmmer.
Kirurgi ved 3-6 måneders alderen.
Overvej AB profylaktisk for endokarditis