Angol Rendhagyó Igék Flashcards Preview

Angol Máténak > Angol Rendhagyó Igék > Flashcards

Flashcards in Angol Rendhagyó Igék Deck (140):
0

lenni

Be

1

Volt, voltak

was, were

2

válni valamivé

become

3

vált valamivé

became (bikém)

4

elkezd, elkezdődik

begin

5

elkezdett, elkezdődött

began (bigen)

6

törik

break

7

tört, eltört

broke (brók)

8

hoz

bring

9

hozott

brought (brót)

10

épít

build

11

épített

built (bilt)

12

vesz

buy

13

vett

bought (bót)

14

tud

can

15

tudott

could (kud)

16

elkap (pl. labdát)

catch

17

elkapott, elkapta

caught (kót)

18

választ

choose

19

választott

chose (csóz)

20

jön

come

21

jött

came (kém)

22

kerül (pl 5 Ft-ba kerül)

cost (kószt)

23

került

cost (kószt)

24

vág, elvág

cut (kát)

25

vágott, elvágott

cut (kát)

26

ás

dig


27

ásott

dug (dág)

28

csinál

do (dú)

29

csinált

did

30

rajzol

draw

31

rajzolt

drew (drú)

32

álmodik

dream ( drím )

33

álmodott

dreamt (dremt)

34

iszik

drink

35

ivott

drank (drenk)

36

vezet (pl. Autót)

drive (drájv)

37

Vezetett (autót)

drove (dróv)

38

eszik

eat (ít)

39

evett

ate (ét)

40

esik

fall (fól)

41

Esett

fell (fell)

42

Érez

feel (fíl)

43

Érzett

felt (felt)

44

harcol

fight (fájt)

45

Harcolt

fought (fót)

46

Talál

find (fájnd)

47

Talált

found (fond)

48

Repül

Fly ( fláj )

49

Repült

flew (flú)

50

(el)felejt

forget

51

(el) felejtett

forgot (forgat)

52

kap

get

53

kapott

got

54

ad

give

55

adott

gave (gév)

56

megy

go

57

ment

went

58

van

have

59

volt

had (hed)

60

hall

hear

61

hallott

heard (hörd)

62

elrejt

hide

63

elrejtett

hid

64

üt

hit

65

ütött

hit

66

tart

hold

67

tartott

held

68

tart maradni

keep

69

tartott maradni

kept

70

tud

know (nou)

71

knew

nyú

72

Tanul

learn

73

Tanult

learnt (lörnt)

74

el (hagy) pl. Egy helyet

leave (lív)

75

el- (hagyott) ment

Left

76

elveszít

lose ( lúz )

77

elveszített

lost (loszt)

78

csinál

make

79

csinált

made (méd)

80

találkozik

meet ( mít )

81

találkozott

met ( met )

82

fizet

pay

83

fizetett

paid (péjd)

84

tesz, rak

put

85

tett, rakott

put (put)

86

olvas

Read ( ríd )

87

Olvasott

Read (red)

88

Megül ( pl. Lovat, motort)

ride

89

Megült ( pl. Lovat, motort)

rode (ród)

90

csörög, csenget

Ring

91

csörgött, csengetett

rang (reng)

92

Fut

run (rán)

93

Futott

ran (ren)

94

Mond

say (széj)

95

Mondott

said (szed)

96

lát

see (szí)

97

látott

saw (szó)

98

elad

sell

99

eladott

sold (szold)

100

küld

send

101

küldött

sent (szent)

102

mutat

show

103

mutatott

showed (sód)

104

becsap

shut

105

becsapott

shut (sát)

106

énekel

sing

107

énekelt

sang (szeng)

108

ül

sit

109

ült

sat (szet)

110

alszik

sleep

111

aludt

slept (szlept)

112

Szagol

smell

113

szagolt

smelt (szmelt)

114

Beszél

speak

115

Beszélt

spoke (szpók)

116

áll

stand

117

állt

stood (sztúd)

118

lop

steal

119

lopott

stole (sztól)

120

úszik

swim

121

úszott

swam (szvem)

122

rak, csinál, elvisz

take

123

rakott, csinált, elvitt

took (túk)

124

tanít

teach

125

tanított

taught (tót)

126

mond

tell

127

mondott

told (told)

128

gondol

think

129

gondolt

thought (szóut)

130

ért

understand

131

értett

understood (ándersztúd)

132

ébred

wake

133

ébredt

woke (wók)

134

visel

wear

135

viselt

wore (wór)

136

nyer

win

137

nyert

won (won)

138

ír

write

139

írt

wrote (wrót)