Animals / zwierzęta Flashcards Preview

Polish > Animals / zwierzęta > Flashcards

Flashcards in Animals / zwierzęta Deck (90)
Loading flashcards...
0

Dog

Pies

1

Pies

Dog

2

Cat

Kot

3

Kot

Cat

4

Cock / rooster

Kogut

5

Kogut

Cock / rooster

6

Rabbit

Królik

7

Królik

Rabbit

8

Hen

Kura

9

Kura

Hen

10

Mouse

Mysz

11

Mysz

Mouse

12

Duck

Kaczka

13

Kaczka

Duck

14

Donkey

Osioł

15

Osioł

Donkey

16

Sheep

Owca

17

Owca

Duck

18

Goose

Gęś

19

Gęś

Goose

20

Pig

Świnia

21

Świnia

Pig

22

Horse

Koń

23

Koń

Horse

24

Cow

Krowa

25

Krowa

Cow

26

Camel

Wiebłąd

27

Wiebłąd

Camel

28

Frog

Żaba

29

Żaba

Frog