Antivirals Flashcards Preview

Brand Names > Antivirals > Flashcards

Flashcards in Antivirals Deck (47)
Loading flashcards...
1
Q

Ziagen

A

Abacavir

2
Q

Epzicom

A

Abacavir

3
Q

Trizivir

A

Abacavir

4
Q

Zovirax

A

Acyclovir

5
Q

Hepsera

A

Adefovir

6
Q

Symmetrel

A

Amantadine

7
Q

Agenerase

A

Amprenavir

8
Q

Vistide

A

Cidofovir

9
Q

Rescriptor

A

Delavirdine

10
Q

Videx

A

Didanosine

11
Q

Videx-EC

A

Didanosine

12
Q

Abreva

A

Docosanol

13
Q

Sustiva

A

Efavirenz

14
Q

Emtriva

A

Emtricitabine

15
Q

Truvada

A

Emtricitabine

16
Q

Fuzeon

A

Enfuvirtide

17
Q

Baraclude

A

Entacavir

18
Q

Famvir

A

Famciclovir

19
Q

Lexiva

A

Fosamprenavir

20
Q

Foscavir

A

Foscarnet

21
Q

Cytovene

A

Ganciclovir

22
Q

Herplex

A

Idoxuridine

23
Q

Aldera

A

Imiquimod

24
Q

Crixivan

A

Indinavir

25
Q

Epivir

A

Lamivudine

26
Q

Epivir-HBV

A

Lamivudine

27
Q

Combivir

A

Lamivudine

28
Q

Trizivir

A

Lamivudine

29
Q

Kaletra

A

Lopinavir + Ritonavir

30
Q

Viracept

A

Nelfinavir

31
Q

Viramune

A

Nevirapine

32
Q

Tamiflu

A

Oseltamivir

33
Q

Denavir

A

Penciclovir

34
Q

Rebetol

A

Ribavirin

35
Q

Virazole

A

Ribavirin

36
Q

Flumadine

A

Rimantadine

37
Q

Norvir

A

Ritonavir

38
Q

Invirase

A

Saquinavir/Stavudine

39
Q

Fortovase

A

Saquinavir/Stavudine

40
Q

Zerit

A

Stavudine

41
Q

Viread

A

Tenofovir

42
Q

Valtrex

A

Valacyclovir

43
Q

Valcyte

A

Valganciclovir

44
Q

Vira-A

A

Vidarabine

45
Q

Hivid

A

Zalcitabine

46
Q

Relenza

A

Zanamivir

47
Q

Retrovir

A

Zidovudine

Decks in Brand Names Class (94):