AQA Vocab List - La Amistad Flashcards Preview

AS Spanish > AQA Vocab List - La Amistad > Flashcards

Flashcards in AQA Vocab List - La Amistad Deck (114)
Loading flashcards...
1
Q

La amistad

A

friendship

2
Q

el cariño/amor

A

affection/love

3
Q

La fidelidad

A

faithfulness

4
Q

un/a compañero/a de clase

A

a classmate

5
Q

una pandilla

A

a gang

6
Q

El odio

A

hatred

7
Q

la juventud

A

youth

8
Q

La niñez

A

childhood

9
Q

La personalidad/el cáracter

A

personality

10
Q

un/a amigo/a íntimo/a

A

a close friend

11
Q

el círculo de amigos

A

circle of friends

12
Q

los jóvenes la gente joven

A

young people

13
Q

la sinceridad

A

sincerity

14
Q

las relaciones

A

relationship

15
Q

la lealtad

A

loyalty

16
Q

los padres

A

parents

17
Q

mi novio/a

A

boy/girlfriend

18
Q

la franqueza

A

openness

19
Q

la edad

A

age

20
Q

la vejez

A

old age

21
Q

mi mejor amigo/a

A

best friend

22
Q

sincero/a

A

sincere

23
Q

amistoso/a amable amigable simpático/a

A

nice, friendly

24
Q

honesto/a

A

honest

25
Q

solidario/a

A

supportive

26
Q

antipático/a

A

not nice, mean

27
Q

conflictivo/a

A

difficult (person)

28
Q

cariñoso/a

A

affectionate/caring

29
Q

celoso/a

A

jealous

30
Q

Egoísta

A

selfish

31
Q

abierto/a

A

open

32
Q

campasivo/a

A

compassionate

33
Q

fiable

A

trustworthy

34
Q

gracioso/a

A

funny

35
Q

divertido/a

A

good fun

36
Q

sociable

A

sociable

37
Q

posesivo/a

A

possessive

38
Q

sensible

A

sensitive

39
Q

tener una discusión fuerte con

A

to argue

40
Q

llevarse bien con

A

to get on well with

41
Q

divertirse/pasárselo bien

A

to have fun

42
Q

respetar/ tener respeto

A

to respect/ to have respect

43
Q

valorar/estimar

A

to value

44
Q

saber escuchar

A

to be a good listener

45
Q

estoy a gusto con

A

I feel at ease with

46
Q

compartimos los mismos intereses y aficiones

A

we share the same interest

47
Q

hacerse amigos

A

to become friends

48
Q

guardar un secreto

A

to keep a secret

49
Q

amar/ querer

A

to love

50
Q

confiar en

A

to trust (in)

51
Q

salir con

A

to go out with

52
Q

admirar

A

to admire

53
Q

odiar

A

to hate

54
Q

apoyar

A

to support

55
Q

me cae bien

A

I hit it off with

56
Q

rechazar

A

to reject

57
Q

perdonar

A

to forgive

58
Q

friendship

A

La amistad

59
Q

affection/love

A

el cariño/amor

60
Q

faithfulness

A

La fidelidad

61
Q

a classmate

A

un/a compañero/a de clase

62
Q

a gang

A

una pandilla

63
Q

hatred

A

El odio

64
Q

youth

A

la juventud

65
Q

childhood

A

La niñez

66
Q

personality

A

La personalidad/el cáracter

67
Q

a close friend

A

un/a amigo/a íntimo/a

68
Q

circle of friends

A

el círculo de amigos

69
Q

young people

A

los jóvenes la gente joven

70
Q

sincerity

A

la sinceridad

71
Q

relationship

A

las relaciones

72
Q

loyalty

A

la lealtad

73
Q

parents

A

los padres

74
Q

boy/girlfriend

A

mi novio/a

75
Q

openness

A

la franqueza

76
Q

age

A

la edad

77
Q

old age

A

la vejez

78
Q

best friend

A

mi mejor amigo/a

79
Q

sincere

A

sincero/a

80
Q

nice, friendly

A

amistoso/a amable amigable simpático/a

81
Q

honest

A

honesto/a

82
Q

supportive

A

solidario/a

83
Q

not nice, mean

A

antipático/a

84
Q

difficult (person)

A

conflictivo/a

85
Q

affectionate/caring

A

cariñoso/a

86
Q

jealous

A

celoso/a

87
Q

selfish

A

Egoísta

88
Q

open

A

abierto/a

89
Q

compassionate

A

campasivo/a

90
Q

trustworthy

A

fiable

91
Q

funny

A

gracioso/a

92
Q

good fun

A

divertido/a

93
Q

sociable

A

sociable

94
Q

possessive

A

posesivo/a

95
Q

sensitive

A

sensible

96
Q

to argue

A

tener una discusión fuerte con

97
Q

to get on well with

A

llevarse bien con

98
Q

to have fun

A

divertirse/pasárselo bien

99
Q

to respect/ to have respect

A

respetar/ tener respeto

100
Q

to value

A

valorar/estimar

101
Q

to be a good listener

A

saber escuchar

102
Q

I feel at ease with

A

estoy a gusto con

103
Q

we share the same interest

A

compartimos los mismos intereses y aficiones

104
Q

to become friends

A

hacerse amigos

105
Q

to keep a secret

A

guardar un secreto

106
Q

to love

A

amar/ querer

107
Q

to trust (in)

A

confiar en

108
Q

to go out with

A

salir con

109
Q

to admire

A

admirar

110
Q

to hate

A

odiar

111
Q

to support

A

apoyar

112
Q

I hit it off with

A

me cae bien

113
Q

to reject

A

rechazar

114
Q

to forgive

A

perdonar