Artikelen + hoofdvraag Flashcards Preview

Publieke waarden en ethiek > Artikelen + hoofdvraag > Flashcards

Flashcards in Artikelen + hoofdvraag Deck (18):
1

Rijna & Klinkers

Verhouding tussen bestuur en samenleving zijn op een kruispunt. Dit artikel wordt het eigene van de overheid bekeken op basis van twee kenmerken: betekenis van idealen (normatieve vraag waar de overheid wel/niet voor wilt staan) en vormgeving van gezag (wijze waarop de afweging, besluit en taken zichtbaar zijn en worden ervaren door gemeenschap)

2

Huberts

Artikel richt zich op Pijnpunten over integriteitssysteem. Integriteit verdient neer aandacht, maar er is sprake van verwarring en verwatering (integritisme). Noodzaak om terug te gaan naar de kern met integriteit voor beleid.

3

Rutgers

Artikel richt zich op de vraag wat publieke waarden zijn. Uitkomst is gericht op pantheon van publieke waarden

4

Mattison

Artikel gebruikt socialworkers als casus om waardenpatronen zichtbaar te maken en hoe ermee om te gaan.

5

Thompson

Artikel richt zich op de vraag: Is bestuurlijke ethiek mogelijk? en daarbij de twee bezwaren: neutrale ethiek en ethiek van structuur.

6

Walzer

artikel richt op het probleem van dirty hands: morele dilemma's waarbije beide opties verkeerd zijn

7

Bozeman

Richt zich op het definieren van public value failure symptomen

8

Pesch

artikel kijkt naar de verschillen tussen publieke en private organisaties. waarbij 2 begrippen centraal staan: productie van goederen & publieke belang van de organisatie

9

vd Wal

Artikel kijkt naar verschillen en overeenkomsten tussen waardensystemen van publieke en private organisaties
Uitkomst: Overeenkomende de kern maar daarbij aanvullende afwijkende waarden.

10

De Jong et al

Artikel richt zich op Public value management tools en hoe deze kunnen bijdrage aan de organisatie
obv: legitimacy & support - Public value - operational capacity

11

Stoker

Artikel richt zich op netwerkbestuur en rol van manager: hij komt met een public value management (in vergelijking met traditional public administration en NPM)

12

Williams & Shearer

artikel geef review waaruit blijkt: concepten onduidelijk, normatief en ontkracht public value management. kan namelijk niet in iedere context. want is vatbaar voor manipulatie en populisme

13

Hoekstra & Kaptein

Artikel richt zich op de vraag hoe integriteit beheerd moet worden (micro/meso/macro niveau) formeel/informeel en bad appels of bad barrels.

14

Six et al

artikel ontwikkelt een theorie voor het beoordelen van de integriteit van landen obv 6 voorwaarden:
hervoorming corruptie:
1. ontbreken van coruptie
2. trigger corruptiehervorming
Externe bewakers integriteit:
3. onafhankelijke toezichtsagentschappen
4. onafhankelijke vrije media
interne voorwaarden overheid:
5. op waarde gebasseerd beleid
6. nalevingsgericht beleid

15

vd Akker et al

Onderzoek naar effect van verschillende morele leiderschapssteilen.
1. role modeling
2. demonstrating morality
3. securing ethical behavior
4. contextualizing socces
5. transmitting organisational values
6. encouraging transparancy
conclusies:
morele gedrag leiders gerelateerd vertrouwen. Maar gedrag moet wel consistent zijn met gewenst gedrag en waargenomen gedrag volgers.

16

Brown

Kritische kijk op de oorzaak en impact van corruptie en de maatregelen hierop.
conclusie: technische oplossingen werken niet, is vaak complex & ingebed in cultuur. Corruptie is vaak een middel van mactsstructuren en systemen om controle te behouden. Dus anticorruptie moet niet meer anti-state bias hebben. Staat kan corrupt zijn maar private sector kan ook gevoelig zijn

17

Johnston

artikel gaat over definitie corruptie. Ligt aan de vraag die we stellen hoe corruptie gedefinieerd moet worden

18

Lasthuizen et al

artikel ontwikkelt een typologie van onethisch handelen en integriteits vergrijpen.
Uitkomst: paraplu term corruptie en onethisch gedrag is te simplistisch.