Blok 1 Flashcards Preview

TMA Toetsweek > Blok 1 > Flashcards

Flashcards in Blok 1 Deck (24):
1

Communicatie

Doorgeven van informatie.

2

Non-verbale communicatie

Communicatie met houdingen, gebaren en gezichtsuitdrukkingen.

3

Verbale communicatie

Communicatie met woorden.

4

Medium

Het middel warme je informatie doorgeeft.

5

Maatschappelijk probleem (kenmerken)

- de overheid moet meehelpen met oplossen.
- er zijn veel mensen betrokken.
- er zijn verschillende meningen over het probleem.

6

Kenmerk

Eigenschap die altijd geldig is.

7

Synoniem

Woord met dezelfde betekenis.

8

Actueel

Het vindt op dit moment plaats.

9

Weergeven

Een beeld geven van...

10

Kern

De hoofdzaak.

11

Humor

Gevoel voor wat grappig is.

12

Spot

Het belachelijk maken van iets of iemand.

13

In één oogopslag

Gelijk, meteen.

14

Uiteenlopend

Gevarieerd.

15

Zich aandienen

Verschijnen.

16

Onrechtvaardig

Wat volgens de wet of je gevoel niet eerlijk is.

17

Koek en ei zijn

Het met elkaar eens zijn, goede vrienden zijn.

18

Emotioneel betrokken zijn

Ergens volgens je gevoel mee te maken hebben.

19

Relativeren

Afvlakken, nuchterder maken.

20

Symbool staan voor

Een teken of voorwerp dat staat voor iets anders.

21

Cartoon

Humoristische tekening.

22

Anoniem

Naamloos.

23

Massaal

in grote hoeveelheid.

24

Dramatisch

Aangrijpend.