Brain Flashcards Preview

Lab Unit 4 Exam > Brain > Flashcards

Flashcards in Brain Deck (29):
1

ID green arrow 

Dura mater

2

ID Yellow arrow 

Arachnoid Mater

3

ID A 

Frontal Lobe

4

ID B

Parietal Lobe

5

ID C 

Occipital Lobe 

6

ID D

Temporal Lobe 

7

ID highlighted area

Insula 

8

ID region in yellow 

Cerebral Aquaduct 

9

ID region in yellow 

4th Ventricle 

10

ID region in yellow?

3rd ventricle 

11

Id yellow arrow 

Pia mater

12

ID yellow area

Arachnoid Mater

13

ID yellow arrrow

Dura mater

14

ID #1 general area/ lobe

Frontal Lobe

15

ID area/ region of # 2 

Parietal Lobe

16

ID  the general area of # 3 

Temporal

17

ID Region of # 4 

Occipital Lobe

18

ID # 1 region 

Gray Matter

19

ID # 3

Arbor Vitae

20

ID # 5

Pituitary Gland

21

ID # 6 

Pineal Gland 

22

ID # 4 

Medulla Oblongata

23

ID # 2

Folia 

24

ID # 1 

Epithalamus

25

ID # 3

Thalamus 

26

ID 4

Hypothalamus 

27

ID # 5 

Corpora Quadrigemina

28

ID # 6

Midbrain

29

ID red arrow 

Infundibulum