Brainscape_FRA_Forces_armées Flashcards Preview

FRANCAIS - ARABE > Brainscape_FRA_Forces_armées > Flashcards

Flashcards in Brainscape_FRA_Forces_armées Deck (200):
1

l'armée de terre

القُوّات البَرِّية

2

l'armée de l'air

القُوّات الجَوِّية

3

la Marine

القُوّات البَحرِية

4

le chef d'état-major des armées

القَائِد الأعْلى لِلجَيْشِ

5

l'armée de l'air

جَيْش ج خُيوش

6

le corps d'armée

فيلق ج فيالق

7

la division

فرقة ج فرقات

8

la brigade

لواء ج الوية

9

le régiment

فوج ج افواج

10

le bataillon

كتيبة كتائب

11

la compagnie

سرية ج سرايا

12

section

فصيلة ج فصائل

13

groupe

مجموعة ج مجموعات

14

équipe

فريق ج فرقاء

15

soldat

جُندِيٌّ

16

soldat de 1re classe

جُندِيٌّ أَوَّل

17

caporal

عَريف

18

caporal chef

عَريفٌ أَوَّل

19

sergent

رَقِيبٌ

20

sergent chef

رَقِيبٌ أوّل

21

adjudant

مُساعِد

22

adjudant chef

مُساعِد أوّل

23

aspirant

مُرَشَّح

24

Sous-lieutenant

مُلازِم

25

lieutenant

مُلازِم أوّل

26

capitaine

نَقِيب

27

commandant

رائد

28

Lieutenant-colonel

مُقَدِّم

29

colonel

عَقيد

30

général de brigade

عَميد

31

général de division

لِواءٌ

32

général de corps d'armée

فَريق

33

général d'armée

فَريقٌ أوّل

34

le guerrier

مُحارِب ج ون

35

le combattant

مُقاتِل ج ون

36

l'uniforme

بَزّة

37

l'unité

وِحْدَة ج ات

38

le camp (militaire)

ممُعَسْكَر ج ات

39

le déploiement des troupes

نَشْرُ الجُنود

40

le groupe armé

جَماعة مُسَلَّحَة ج ات

41

fedayîn, kamikaze

فِدائِيّ ج ون

42

le terroriste

إِرْهابيّ ج ون

43

les renforts

إمْدادات

44

les casques bleus

قُبَّعات زَرْقاء

45

les forces de sécurité

قِوى الأمْن

46

la garde nationale

حَرَس وَطَنيّ

47

la police

شُرْطَة

48

la Légion Etrangère

فِرْقَة أَجْنَبِية ج فِرَق

49

le mercenaire

مُرْتَزَق ج مُرْتَزَقَة

50

les renseignements

مُخابَرات

51

l'espion

جاسوس ج جَواسيس

52

le garde du corps

حارِس ج ون / حَرَس

53

le marchand d'arme

تاجِر الأسْلِحة ج تُجّار

54

une fusillade

إطلاق رَصاص

55

une tuerie, un massacre

مَجْزَرَة ج مَجازِر

56

une tuerie, un massacre

مَذْبَحَة ج مَذابِح

57

le combat

قِتال

58

une opération

عَمَلِيَة ج ات

59

l'intifada

الإِنْتِفاضَة

60

le combattant

مُقاتِل ج ون

61

le front

جَبْهَة ج ات

62

la tranchée

خَنْدَق ج خَنادِق

63

le champ de bataille

ساحة حَرب

64

un camp

مُخَيَّم ج ات

65

un camp de concentration

مُعْتَقَل ج ات

66

le convoi humanitaire

قافِلَة إِنْسانية ج قَوافِل

67

le croissant rouge

الهِلال الأَحْمَر

68

la croix rouge

الصَليب الأحْمَر

69

l'ambulance

سَيّارَة الإِسعاف ج ات

70

l'ennemi

عَدْوّ ج أَعْداء

71

l'allié

حَليف ج حُلَفاء

72

les forces alliées

قِوى كُتَحالِفَة

73

phalange

كَتيبة ج كَتائِب

74

le prisonnier de guerre

أَسير حَرْب ج أسعرى

75

le blessé de guerre

جَريح حَرْب ج جَرْحى

76

le cessez-le-feu

وَقْف إطلاق النار

77

le traité de paix

مُعاهَدَة صُلْح

78

l'accord de paix

اِتِّفلق سلام

79

le pacte

مُعاهَدة

80

la paix

سَلام

81

la trêve

هِدْنة

82

l'occupation

اِحْتِلال

83

la colonisation

اِسْتِعْمار

84

la victoire

نَصْر

85

l'indépendance

اِسْتِقْلال

86

la déclaration de guerre

إِعْلان الحَرْب

87

l'échange de prisonnier

تَبادُل أسْرى

88

la guerre contre le terrorisme

حَرْب على الإرْهاب

89

le coup d'Etat

اِنْقِلاب عَسْكَريّ

90

les bombardements sporadiques

قَصْف عَشوائيّ

91

la déroute

اِنْدِحار

92

la défaite

هَزيمَة ج هَزائِم

93

la cviolence

عُنْف

94

la force

قُوّة ج قِوى

95

l'attaque

هُجُوم

96

la ruse

حِيْلة ج حِيَل

97

les armes conventionnelles

أَسْلِحة تَقْليديّة

98

les armes de destruction massive

أسْلِحَة الدَّمار الشامِل

99

le canon

مَدْفَع ج مَدافِع

100

la bombe

قُنْبُلة ج قَنابِل

101

l'artillerie

مَدْفَعية ج ات

102

le fusil

بُنْدُقِية ج بَنادِق

103

la cartouche, la balle

رَصاصة ج ات

104

la mitrailleuse

رَشّاش ج ات

105

les munitions

ذَخِيرة ج ذَخائِر

106

une arme à feu

سِلاح ناريّ

107

une arme chimique

سِلاح كيميائيّ

108

une arme atomique

سِلاح نَوَوِيّ

109

la bombe atomique

قُنْبُلة ذَرِّيّة

110

un obus

قَذيفة مَدْفَع ج قَذائِف

111

un missile

صاروخ ج صَواريخ

112

un explosif

مُتَفَجِّرة ج ات

113

dynamite

ديناميت

114

la mine antipersonnel

لَغْم ج ألْعام

115

un gaz toxique

غاز سامّ ج ات

116

matraque

مَطْرَقة ج ات

117

grenade

قُنْبُلة يَدَوِيّة

118

le revolver

مُسَدَّس ج ات

119

une kalachnikov

اِسْم رَشّاش

120

le casque

خَوْذَة ج ات

121

la tenue militaire

بَرّة عَسْكَريّة

122

le char

دَبّابة ج ات

123

le blindé

مُصَفّحة ج ات

124

le drone

طائِرة تَجَسُّس

125

l'hélicoptère

طَوّافة ج ات

126

l'avion de chasse

طائِرة مُطارَدَة

127

le porte-avions

حَامِلة طائِرات

128

le sous-marin

غَوّاصة ج ات

129

une torpille

نَسيفة

130

une torpille

تُوربيد

131

un coup de feu

طَلْقة رَصاص ج ات

132

le gaz lacrymogène

غازَ مُسيل لِلدُموع

133

un parachute

مِظَلّة ج ات

134

s'engager dans l'armée

اِنْخَرَطَ في

135

déclarer la guerre

أعْلَنَ الحَرْب

136

se déployer

اِنْتَشَرَ

137

se mettre en rang

اِصْطَفّ

138

s'armer

تَسَلَّحَ

139

attaquer

هَجَم ـُ

140

défendre

دافَعَ عَن

141

reculer

تَراجَعَ

142

se retirer

اِنْسَحَبَ

143

surprendre

فاجَأَ

144

lancer (une bombe)

أَلْقى – يُلْقي

145

lancer (une bombe) sur

قامَ - يَقومُ بِهُجوم عَلى

146

tirer des balles

أَطْلَقَ رَصاصًا

147

tirer à balles réelles

أَطْلَقَ الرَصاصَ الحَيَّ

148

faire la guerre

حارَبَ

149

combattre

قاتَلَ

150

survoler

حَلَّقَ فَوْقَ

151

viser

صَوَّبَ

152

atteindre

أَصابَ

153

blesser

جَرَحَ

154

secourir

أَسْعَفَ

155

obéir

أَطاعَ

156

bombarder

قَصَفَ ـِ

157

exercer des représailles

ثَزَرَ

158

exercer des représailles

اِنْتَقَمَ مِن

159

blesser

جَرَحَ ـَ

160

déserter

فَرّ مِن

161

se suicider

اِنْتَحَرَ

162

faire sauter

فَجَّرَ

163

dévaster

أطاح بِـ

164

détruire

حَطَّمَ

165

protéger

حَمى – يَحْمي

166

garder les frontières

حَرَسَ -ُ مُؤَخِّرة

167

tendre un piège

نَصَبَ كَميبًا

168

se rendre

اِسْتَسْلَمَ

169

contraindre

أَجْبَرَ

170

libérer

حَرَّرَ

171

gagner

رَبَحَ ـَ

172

mener une opération

قامَ بِعَمَلية

173

s'infiltrer

تَسَلَّلَ

174

espionner

تَجَسَّسَ

175

s'entraîner

تَمَرَّنَ

176

s'entraîner

تَدَرَّبَ

177

ramper

زَحَفَ ـَ

178

monter la garde

حَرَسَ -ُ ـِ

179

endurer

تَحَمَّلَ

180

tomber sur le champ de bataille

وَقَعَ في ساحَةِ القِتال

181

se sacrifier

ضَحّى

182

négocier la paix

فَوَاضَ حَوْلَ السَّلام

183

pardonner

سامَحَ

184

abandonner

تَخَلّى – يَتَخَلَّى عَن

185

se rendre, capituler

سَلَّمَ نَفْسَهُ

186

emprisonner

حَبَسَ ـِ

187

tomber dans un piège

وَقَعَ في كَمين

188

contacter par satellite

اتَّصَلَ بِواسِطَة الأقْمار الصِناعية

189

pacifique

مُسالِم

190

déserteur

فارّ ج ون

191

courageux

شُجاع ج شُجّاع

192

mort (adjectif)

مَيِّت ج أَموات

193

vivant

حَيّ ج أَحْياء

194

secouru

مَسْعَف ج ون

195

porté disparu

مَفْقود ج ون

196

aérien

جَوِيّ

197

impitoyable

بِلا هَوادة

198

déloyal

غدّار

199

illégal

مُخالف لِلقانون

200

intensif

مُكَثَّف