Brok/hernier definiton + kirurgi Flashcards Preview

MKR Store dyr > Brok/hernier definiton + kirurgi > Flashcards

Flashcards in Brok/hernier definiton + kirurgi Deck (31)
Loading flashcards...
1
Q
Hvad er definitionen på brok?
A
En lejeforandring, hvor dele af bughuleorganerne trænger gennem en naturlig eller erhvervet åbning i den muskuløse bugvæg, men forbliver dækket af hud.
2
Q
Hvilker former for brok findes der?
A
- Diafragma hernie (kongenital/erhvervet)
- Foramen epiploicum hernie
- Nyre-miltbåndshernie
- Incisionelle hernier (efter ex. laparotomi)
- Bugbrok - hernia ventralis (traumer)
- Inkarcereret lyskebrok (oftest erhvervet)
- Intra- & ekstravaginalt (kongenitalt/erhvervet)
- Umbilikal hernie (navlebrok)
- Abdominalt hernie
3
Q
Hvad er forekomsten af brok?
A
- Arveligt
- Medfødt.
- Erhvervet.
– Manuel overrivning eller andet traume af navlestreng.
– Navleinfektion.
– Efter traume eller operation.

4
Q
Hvad er definitionen på følgende?
- Brokporten
- Brokringen
- Broksækken
- Brokindholdet
- Broksvulsten
A
- Brokporten: åbning i bugvæggen, hvor organerne kan trænge ud igennem.
- Brokringen:bugvægsbegrænsningen af brokporten.
- Broksækken: Peritoneum skydes ud foran bughuleorganet ved lejeforandringer og danner en sæk (tunica vaginale).
- Brokindholdet: indholdet i broksækken (contentum)
- Broksvulsten: hævelsen i bugvæggen.
5
Q
Hvordan klassificeres herinier?
A
Medfødt
Erhvervet
Indirekte
Direkte
Reponibelt
Irreponinelt
Stranguleret
Partiel
6
Q
Hvordan defineres et indirekte og direkte hernie?
A
Indirekte: hyppigste form hos heste. Fremskydningen af hulorganer opstår gennem en normal åbning i abdomen og indeholder en komplet peritoneal sæk.

Direkte: Ofte hos føl. Fremskydningen af organer sker ikke gennem en normal åbning i abdomen og indeholder ved start ikke en peritoneal sæk.
7
Q
Hvad betyder det at et hernie er reponibelt eller irreponibelt?
A
Reponibelt: Når indholdet fra herniet er frit bevægeligt og kan manipuleres tilbage ind i den abdominale kavitet.

Irreponibelt: Indholdet af herniet er ikke frit bevægeligt pga. adhærencer der sannes mellem indholdet og det omkringliggende væv.
8
Q
Had er definitionen på et stranguleret hernie?
A
Mest alvorlige form for hernie. Følge af en inkarceration, hvor brokindholdet klemmes inde ved brokringen. Dette giver en obstruktion af kartilførelsen til væv --> vævsnekrose i det hernierede væv.
9
Q
Hvad er det som gør et stranguleret hernie mere alvorligt end de andre hernietyper?
A
Det nekrotiske væv giver anledning til bakterievækst --> risiko for udvikling af en peritonitis.
Absorption af endotoxiner --> shock tilstand hos hesten.
10
Q
Hvilke klinisk tegn ses hos en patient med et hernie?
A
Eksterne hernier: hævelse på det pågældende område.

Interne hernier: tarmobstruktion, respirationsproblem.

Ukomplicerede hernier: indolent ved palpation, moderat/ingen hævelse,

Komplicerede hernier: ileus, ophørt ædelyst, gødningsafgang, voldsom kolik, shock.
11
Q
Hvordan diagnosticeres et hernie.
Beskriv et ukompliceret hernie.
A
DIAGNOSTIK: Ukompliceret
Almenbefindende Uforstyrret
Varmt -
Ømt -
Reponibelt +
Kompressibelt +
Konsistens Blødt
12
Q
Hvordan diagnosticeres et hernie.
Hernie med adhærencer.
A
DIAGNOSTIK: Adhærencer
Almenbefindende evt. forstyrret
Varmt -
Ømt -
Reponibelt -
Kompressibelt +
Konsistens Blødt el knudret
13
Q
Hvordan diagnosticeres et hernie.
Beskriv et strangulerende/inkarcineret hernie.
A
DIAGNOSTIK: Stranguleret/inkarcineret
Almenbefindende Stærkt forstyrret
Varmt +++
Ømt +++
Reponibelt -
Kompressibelt +/-
Konsistens spændt
14
Q
Hvad er definitionn på et navlebrok?
A
Brokporten er dannet af navleåbningen.
Meget almindeligt hos hest.
De fleste er medfødte og er arvelige.
15
Q
Hvad er årsagen til et navlebrok?
A
Traume af navlestrengen under fødsel, for stort stræk af navlestrengen, navlebetændelse.
16
Q
Hvordan diagnosticeres et umbilicalt hernie?
A
Palpation --> størrelse, form, tekstur, reponibelt, indhold af broksækken.
Broksækken indeholder som regel fedt, oment, tarm.
17
Q
Hilken behandling ville vælges til et umbilicalt hernie?
A
Konservativ:
- Brokbind, daglig reponering mens føllet er 6-12mdr

Kirurgisk:
Broksækken fridissekeres fr ahuden --> reponering tilbage til bughulen --> suturering af brokport og hud pr. primam.


18
Q
Beskriv den operative procedurer ved et umbilikalt hernie?
A
– Evt. lokalanalgesi.
– Ellipseformet hudincision.
– Blotlæggelse af broksæk og -ring (stump dissektion).
– Inversion af broksæk.
– Guttman eller u-sutur og rutinemæssig lukning af subcutis og hud.
19
Q
Hvilken postoperativ pjele kræves efter et umbilikalt hernie?
Hvordan forebygges et umbilikalt hernie?
A
Abdominalt støttebind, boksro, tetanus profylakse.

God hygiejne i fødselsboks. Behandling af navlebetændelse.
20
Q
Hvad er definitionen på lyske brok?
A
Lyskekanalens indre åbning udgør brokporten
Broksækken udgøres af skedehinden (intra-, ekstravaginal form)
Contentum ligger i lyskekanalen sammen med sædleder, kar og testikler
21
Q
Der findes to typer af lyskebrok, hvilke?
A
Intravaginalt
Ekstravaginalt
22
Q
Lyskebrok hos ældre heste kan resultere i?
A
Inkarcinering --> symptomer på strangulation --> kolik symptomer --> shock tilstand.

Kræver akut kirurgi.
23
Q
Hvornår kaldes et lyskebrok for et scrotaltbrok?
Hvordan diagnosticeres det.
A
Når lyskebrok når ind i scrotal området.
I så fald vil scrotum være hævet, varmt, dolent scrotum.

Palpation, ultralyd, rektalundersøgelse.
24
Q
Hvad er behandlingen for et inkarcineret lyskebrok?
A
Akut kirurgi
Prognose er reserveret
25
Q
Hvad er ætiologi for et inguinalt hernie?
A
Medfødt, arvelige.
Kan skyldes voldsom udvækst af den ekstra-abdominale del af guberbaklet --> vaginal proces for meget bred hals der giver nem adgang til brok dannelse.
26
Q
Hvad er den konservative behandling for lyskebrok?
A
Konservativ: brokbind, gentagen manuel reponering, vente med opr indtil føllet er 6-12mdr og hvis den manuelle manipulation ikke har virket.

Massage af hernie i håb om spontan helbredelse og at vævet/tarmene trækker sig tilbage.
27
Q
Hva er den kirurgiske behandling for lyskebrok hhv. medfødte/erhvervede?
A
Medfødt: Kanterne af tunica vaginales trækkes op --> tragtdannelse så tarme ryger tilbage i abdomen, dernæst syes åbningen sammen.

Erhvervet:
- Irreponibelt hernie --> inguinal incisionover den eksterne inguinale ring og langs sædstrengen. Laver en lapatotomi og trækker tarmene tilbage abdominalt. Tunica vaginalis dissekeres fri fra omkringliggende væv. Kan være nødvendigt at klippe tunica vaginalis op hvis den vaginale ring er for stram til at man kan trække tarmene igennem.
28
Q
Hvad er behandling for et ukompliceret/kompliceret hernie?
A
Ukompliceret:

Kompliceret:
29
Q
Hvad er forkomsten af hernier hos kvæg?
A
Erhvervede, ofte ukomplicerede.
30
Q
Der forekommer bugbrok hos kvæg, hvordan forekomer og behandles disse?
A
Eftertraumer (stangning, trafikuheld).
• Opereresefterca.6 måneder.
– Ofte vanskeligtatfå god heling.
31
Q
Hvad er definition, symptomer og behandling for et Nyre-miltbåndshernie?
A
Colon’fanges’inyre- miltbåndet.
• Mild-moderatkolik.
• Behandling.
– Stor chance for selvhelbredelse.
• Faste,longering, phenylephrin.
– Kirurgi.