Budowa histologiczna oraz obraz zmian patologicznych raka płuca Flashcards Preview

1.Brandt - Rozdział 15 - Nowotwory pluc > Budowa histologiczna oraz obraz zmian patologicznych raka płuca > Flashcards

Flashcards in Budowa histologiczna oraz obraz zmian patologicznych raka płuca Deck (82)
Loading flashcards...
1

Jaki procent złośliwych guzów nabłonkowych płuc wywodzi się z oskrzeli lub miąższu płuc?

99%

2

Jaki procent złośliwych guzów nabłonkowych płuc wywodzi się z nabłonka tchawicy?

0,5%

3

Jakie wyróżnia się główne podtypy raka płuca?

1.gruczolakorak
2.rak płaskonabłonkowy
3.rak drobnokomórkowy
4.rak wielkokomórkowy

4

Z nowotworów łagodnych, nabłonkowe to:

1.Brodawczak płaskonabłonkowy
2.Gruczolak wielopostaciowy (łagodny guz mieszany)

5

Z nowotworów łagodnych, mazenchymalne to:

1.Hamartoma
2.Tłuszczak
3.Nerwiakowłókniak
4.Mięśniak gładkokomórkowy
5.Mięśniak zarodkowy ziarnistokomórkowy
6.Przybłoniak

6

Z nowotworów złośliwych, nabłonkowe to:

1.Rak oskrzela
2.Rakowiak
3.Rak z gruczołów oskrzelowych
Rak śluzowo-nabłonkowy
Rak gruczołowo-torbielowaty (cylindroma)

7

Z nowotworów złośliwych nabłonkowe/mezenchymalne to:

1.Płucne guzy typu blastoma
2.Mięsakorak

8

Z nowotworów złośliwych rozrosty o układu chłonnego to:

1.Chłoniaki nieziarnicze
2.Ziarnica złosliwa

9

Który podtyp raka płuca jest najczęstszy?

Gruczolakorak

10

Ile procent stanowi gruczolakorak?

1/3

11

Który rak jest najczęstszy u osób niepalących?

Gruczolakorak

12

Gdzie najczęściej lokalizuje się gruczolakorak?

Obwodowo

13

U jakiej części pacjentów gruczolakorak lokalizuje się centralnie?

1/4

14

Jak wygląda gruczolakorak radiologicznie?

Nieregularne granice lub spikularne wypustki.
Tendencje do naciekania otaczającego miąższu.
Często wokół guza stwierdza się włóknienie.

15

Który z podtypów gruczolakoraka wygląda i zachowuje się innaczej?

rak oskrzelikowo-pęcherzykowy

16

Jakie cechy ma rak oskrzelikowo-pęcherzykowy?

1.wzrasta wzdłuż ścian oskrzelików i pęcherzyków nie uszkadzając ich
2.w TK wygląda jak lity guzek lub obszar zacienień matowej szyby
3.W postaci rozsianej wygląda jak zagęszczenia pęcherzykowe przypominające zapalenie płuc lub rozlane, obustronne zacienienia guzkowe.
4.czasami widoczne jest włókniste pasmo łączące guz z powierzchnią opłucnej
5.postać rozlana może obejmować kilka płatów, również obustronnie i może być nie do odróżnienia od zapalenia płuc.
6.może być obecny objaw "angiogram TK"

17

Który tym jest drugim co do częstości rakiem płuca?

Rak płaskonabłonkowy

18

Jaką część stanowi rak płaskonabłonkowy?

1/4

19

Z czego najczęściej wywodzi się rak płaskonabłonkowy?

Z oskrzela głównego lub płatowego.

20

Jak wygląda makroskopowo rak płaskonabłonkowy?

Polipowata zmiana wrastająca do światła oskrzela przy jednoczesnym naciekaniu jego ściany.

21

Co najczęściej stwierdza się w obrazie radiologicznym raka płaskonabłonkowego?

Guz wnęki z lub bez obszaru niedodmy czy zapalenia płuc.

22

Jaką część stanowi rak drobnokomórkowy?

1/4

23

Jaką część stanowi rak wielkokomórkowy?

15%

24

Jakie jest 5-letnie przeżycie dla poszczególnych podtypów raka płuca?

1.Gruczolakorak - 17%
2.Rak płaskonabłonkowy - 15%
3.Rak drobnokomórkowy - 5%
4.Rak wielkokomórkowy - 11%

25

Co występuje często w dużych guzach raka płaskonabłonkowego?

martwica, która gdy zostaje usunięta do światła oskrzela pozostawia jamę o grubych, nieregularnych ścianach

26

Czym różni się leczenie poszczególnych podtypów raka płuca?

Gruczolakorak, rak płaskonabłonkowy, rak wielkokomórkowy: I-IIIa = operacyjnie, IV = XRT/Chth
Rak drobnokomórkowy: Chth

27

Co jest charakterystyczne histologicznie dla raka płaskonabłonkowego?

Charakteryczne dla dobrze zróżnicowanego raka płaskonabłonkowego jes tworzenie pereł keratynowych i międzykomórkowych mostków.

28

Gdzie zwykle rośnie rak drobnokomórkowy?

W obrębie oskrzela głównego lub płatowego.

29

Który podtyp raka płuca jest najbardziej złośliwy?

Rak drobnokomórkowy.

30

Z czego wywodzi się rak drobnokomórkowy?

z komórek neuroendokrynnych Kulczyckiego dróg oddechowych