Chap 2 Flashcards Preview

Chap 1-10 > Chap 2 > Flashcards

Flashcards in Chap 2 Deck (25):
1

Aitäh

Thanks

2

Thank you

Tänan

3

Suur

big

4

It’s nothing

Pole midagi

5

Võtke heaks

You’re welcome

6

You’re welcome

Võtke heaks

7

Palun

Here you are/you’re welcome

8

Palun või võtke heaks?

Palun is casual, võtke heaks is more polite

9

Don’t mention it

Pole tänu väärt

10

Vabanda/vabandage

Excuse me, to apologise

11

Sorry

Vabandust (less formal)

12

Bless you / cheers

Terviseks

13

Please forgive me

Andke andeks (more polite)
Or Anna andeks

14

To know, (ma, da, I form)

Oskama,
Osata,
Oskan

15

To do, (ma, da, I form)

Tegema
Teha
Teen

16

To see , (ma, da, I form)

Nägema
Näha
Näen

17

To speak, (ma, da, I form)

Rääkima
Rääkida
Räägin

18

To understand, (ma, da, I form)

Aru saama
Aru saada
Saan aru

19

Hästi

Well

20

Endings in i form -
Ma ?
Sa ?
Ta ?
Me ??
Te ??
Nad ???

Ma-n
Sa-d
Ta-b
Me-me
Te-te
Nad-vad

21

I form - not to ....
speak,
Not to see,
Not to understand,
Not to know,
Not to do,

Ei räägi
Ei näe
Ei saa aru
Ei oska
Ei tee

22

Ma, da, I form of to give

Andma
Anda
Annan

23

Ma, da, I firm, to take

Võtma,
võtta,
Võtan

24

Great, cases nimetav , omastav, osastav

Tore,
Toreda,
Toredat,

25

Something

Midagi