Chapter 1 Flashcards Preview

History of Britain > Chapter 1 > Flashcards

Flashcards in Chapter 1 Deck (30):
1

However

Jednak/jednakże

2

Land and climate affect life in every county

Teren i klimat wpływają na życie w każdym państwie

3

It has a milder climate

Ma łagodniejszy klimat

4

The north is average 5°C cooler than the south

Północ jest średnio o 5°C zimniejsza od południa.

5

Annual rainfall in the east

Roczny opad deszczu na wschodzie

6

The countyside is varied also

Okolica (wieś) jest także zróżnicowana

7

To harvest crops

Zbierać plony

8

Until

Aż/do/dopóki

9

Frequently

Często

10

Britain's history have been shaped by the sea

Historia brytanii została/była uformowana przez morze

11

Purpose

Cel/przeznaczenie

12

To fetch

Przynieść/przyprowadzić

13

Inhabitant

Mieszkaniec

14

Flakes of flint

Kawałki krzemienia

15

Ancestor

Przodek

16

Life span

Długość życia

17

Herds

Stada

18

Disaster

Katastrofa

19

Burial mund

Kurhan

20

Chalk

Kreda/pisać kredą

21

Particularly

Szczególnie

22

This land were the most easily habitable

Ta ziemia była najłatwiejsza do zasiedlenia/zamieszkania

23

Remain

Pozostawać, przetrwać (remains - pozostałości)

24

The precise purposes of Stonehenge remain a mystery

Dokładne przeznaczenia Stonehenge pozostają tajemnicą

25

Certainly

Z pewnością

26

It was certainly a sort of captal

To był niemal z pewnością jakiś rodzaj stolicy

27

To outlast

Przetrwać

28

Beaker

Kielich/puchar

29

It is difficult to be certain...

Trudno być tutaj pewnym...

30

Crucial element

Kluczowy element