Chapter 46 Flashcards Preview

Latin Vocabulary > Chapter 46 > Flashcards

Flashcards in Chapter 46 Deck (12)
Loading flashcards...
0

dōnum

dōnī, n

gift

1

lūdus

lūdī, m

school

2

peristylium

peristyliī, n

peristyle

3

merīdiēs

merīdieī, m

noon, midday

4

ambō

ambae, ambō

both

5

ferē

approximately

6

postrēmō

finally

7

putō

putāre, putāvī, putātus

to think

8

laedō

laedere, laesī, laesus

to harm

9

abripiō

abripere, abripuī, abreptus

to snatch

10

fiō

fierī, factus sum

to become

11

Num

Surely....not....?