Choroba Wieńcowa Flashcards Preview

IV kolokwium 14/15 > Choroba Wieńcowa > Flashcards

Flashcards in Choroba Wieńcowa Deck (20)
Loading flashcards...
1
Q

leki w stabilnej dławicy piersiowej (8)

A
  1. kw. acetylosalicylowy
  2. iwabradyna
  3. stabilizujace blaszke miazdzycowa
  4. beta-blokery
  5. ACEI
  6. statyny
    (+) 7. otwierające kanały potasowe
    (+) 8. o działaniu metabolicznym
2
Q

nowy lek, zmniejsza częstość rytmu serca (ok. 10/min) &laquo_space;swoiste blokowanie prądu If węzła zatokowo-przedsionkowego

> > zmniejszenie obciążenia i zapotrzebowania na tlen

A

iwabradyna

3
Q

nitraty organiczne -

A

proleki!, źródło NO

4
Q

nitraty: mechanizm

A

biotransformacja przez GSH&raquo_space; S-nitrozotiol

5
Q

tolerancja na nitraty

A

niedobór grup -SH

^ROS, ^ AT II, ET

6
Q

nitraty: działanie

A

rozszerzenie n. żylnych, spadek preload i nieznaczy afterload

7
Q

nitrat, podjęzykowo, wziewnie, plastry przezskórne

A

nitrogliceryna

8
Q

nitrat, szybki metabolizm, efekt pierwszego przejścia (wątroba)

A

diazotan izosorbidu

9
Q

nitrat, metabolizowany (wątroba) do diazotanu izosorbidu

A

monoazotan izosorbidu

10
Q

nitrat, dłużej nitrogliceryna, szybko wchłania się z błony śluzowej, wolniej - doustnie

A

tetrazotan pentaerytrylu

11
Q

nitraty: niepożadane

A

bóle głowy !, zaczerwienienie twarzy, zawroty, hipotonia, tachykardia

12
Q

nitraty: przeciwskazania

A

zawał Pserca, hipotonia, kardiomiopatia przerostowa, zaciskające zap. osierdzia, jaskra
!syldenafil

13
Q

bezpośredni donor NO, w okresie wieczornej przerwy od nitratów,
prolek enzymatyczny&raquo_space; SIN-1

A

molsydomina

14
Q

bezpośredni aktywator rozp. cyklazy guanylowej

A

cynaguat

15
Q

LOKP

A

nikorandyl, kromakalin, pinacydyl

*tylko nikorandyl stosowany

16
Q

pochodna amidu kw. nikotynowego i kw. azotowego&raquo_space; rozszerza naczynia żylne i tętnicze (^cGMP)&raquo_space; redukcja preload i afterload i przepływu wieńcowego
(-) inotropowo
NIE! powoduje tachykardii

A

nikorandyl

17
Q

leki o działaniu metabolicznym: działanie

A

częściowe inhibitory beta-oksydacji kw. tłuszczowych

18
Q

leki o działaniu metabolicznym

A

trymetazydyna, ranolazyna

19
Q

zmienia substrat metabolizmu energ. z kw. tłuszczowych na glukozę&raquo_space; oszczędzanie O2, zmniejszenie kwasicy wewnątrzkomórkowej i spadku przeładowania Ca2+

> > chorni miocyty, szybsze odzyskanie funkcji po ustąpieniu niedokrwienia + ograniczenie obszaru martwicy

A

trymetazydyna

20
Q

chorni niedokrwioną komórkę, zwiększa tlenowe spalanie glukozy, inhibitor beta-oksydacji, pobudza dehydrogenazę pirogronianoą

> > opóźnia destrukcję komórki, przyśpiesza restytucję po reperfuzji
(+) hamuje wolny prąd dokomórkowy Na+ (czyli też Ca2+)

A

ranolazyna