Chp. 7 Vocab Flashcards Preview

Latin > Chp. 7 Vocab > Flashcards

Flashcards in Chp. 7 Vocab Deck (18):
0

spēcto, spectāre, spectāvī, spectātus

To watch, look at

1

revocō, revocāre, revocāvī, revocātus

To call back

2

salutō, salutāre, salutāvī, salutātus

To greet

3

dūcō, dūcere, duxī, ductus

To lead, take

4

trādō, trādere, trādidī, trāditus

To hand over

5

cōnsulō, cōnsulere, cōnsuluī, cōnsultus

To consult

6

veniō, venīre, vēnī, ventūrus

To come

7

eō, īre, iī/īvī, itūrus

To go

8

redeō, redīre, rediī/redīvī, reditūrus

To go back, return

9

epistula, epistulae, f

Letter

10

nūntius, nuntiī, m

Messenger

11

urbs, urbis, f

City

12

prīnceps, prīncipis, m

Emperor

13

senātor, senātōris, m

Senator

14

meus, -a, -um

Busy

15

occupatus, -a, -um

Busy

16

salvē (s) salvēte (p)

Greetings!/Hello!

17

valē (s) valēte (p)

Goodbye!