CIF-Vocab 2 Flashcards Preview

Scotts Chinese- (CIF, DIGITAL, Gen) > CIF-Vocab 2 > Flashcards

Flashcards in CIF-Vocab 2 Deck (65):
1

Industrial

gong ye di chan

2

open-ended

kai fang shi de

3

core-plus

he xin zeng yi xing

4

vertically integrated

zong xiang zheng he

5

portfolio

tou zi zu he

6

light industrial

wu liu di chan

7

infill

yao chong

8

logistics chain

wu liu lian

9

diverse

duo yang de

10

recurring

chong fu fa sheng de

11

disciplined underwriting capabilities

qiang da de mu zi neng li

12

replacement cost

chong zhi cheng ben

13

clear height

jing gao

14

bulk industrial

zhong xing gong ye di chan

15

vacancy rate

kong zhi lv

16

volatility

bo dong

17

fragmented

fen san de

18

e-commerce

dian zi shang wu

19

aggregated

zheng he

20

barriers-to-entry

jin ru zhang ai

21

scarcity

xi you

22

entitlement

shen pi

23

fixed and floating rate debt

gu ding he fu dong li lv zhai wu

24

NOI

ying yun jing shou ru

25

rollover

zai tou zi

26

expiration

dao qi

27

annualized gross

nian hua zong zu jin

28

number of suites

jian zhu wu shu liang

29

truck court depth

ka che ting che chang shen du

30

auto parking

zi dong bo che

31

USAA

lian he fu wu qi che xie hui

32

commingled

hun he de

33

acquisition

shou gou

34

principal terms

zhu yao tiao kuan

35

founding investors

chuang shi tou zi ren

36

subsidiaries

zi gong si

37

sponsor

fa qi ren

38

commitment

tou zi e

39

redemption

shu hui

40

pro rata redemption queue

an pi li shu hui

41

NAV

jing nian zhi

42

market capitalization

shi zhi

43

sales volume

xiao shou

44

NCREIF contributors

quan guo fang di chan tou zi xin tuo ren wei yuan hui zhi shu

45

yield-producing

ke chan sheng shou yi de

46

cash yield

xian jin shou yi

47

standard deviation

biao zhun cha

48

risk-adjusted cash yield

feng xian tiao zheng hou xian jin shou yi

49

cap rate

zi ben hua lv

50

capex

zi ben zhi chu

51

manufacturing

sheng chan

52

distribution

pei song

53

flex

ling huo di chan

54

R&D

yan fa

55

characteristics

te zheng

56

physical

wu li

57

office %/ capital costs

ban gong bai fen bi/zi ben cheng ben

58

bay depths

shu jun shen du

59

correlated

xiang guan

60

IP

gong ye sheng chan

61

permits

zhu fang xu ke

62

path of goods

huo wu lu jing

63

obsolescence

guo shi

64

universe

guang

65

NNN leases

jing zu lin