Cingulum Extremitatis Superioris Flashcards Preview

Anatómia 1 > Cingulum Extremitatis Superioris > Flashcards

Flashcards in Cingulum Extremitatis Superioris Deck (28):
1

Miből épül fel a lig. coracoclavilculare? Hol található?

Lig. conoideum +lig. trapezoideum alkotják együtt
A proc coracoideuson ered és a clavicula extremitas acrimialisan tapad.
-> conoideum tapadása: tuberculum conoideum
-> trapezoideum tapadása: linea trapezoidea

2

Melyek a scapula kitapintható részei?

Spina scapulae, acromion, angulus inferior (állítólag)

3

Mi az a képlet ami az incisura scapulaet hidalja át? Mi fut alatta és felette?

Lig. transversum scapulae superius. Alatta n. suprascapularis, felette a. suprascapularis

4

Hogyan tudod a bordákat számolni?

Az angulus sterni segítségével. Az oldalán található incisura costalishoz a második borda ízesül. Innen tudsz lefelé lépegetni 👩🏽‍⚕️

5

Hol található a proc. xiphoideus? Milyen alakú?

A corpus sterni nyúlványa. Változó alakú nincs különösebb jelentősége

6

Melyik csontnak van anatómiai nyaka? Miért van megkülönböztetve?

Humerus - collum chirurgicum. A prox epiphysis distalis elvékonyodása az anatómiai nyakkal 60fokos szöget zár be. Itt a leggyakoribbak a törések.

7

Hol erednek az alkar extensorok és flexorok?

Flexorok: humerus medialis epicondylusán
Extensorok: humerus lat epi

8

Mi az a fornix humeri?

A humerus feje feletti boltozat amely megakadályozza a caput humeri felfelé történő diszlokációját.
- proc coracoideus
- lig coracoacromiale
- acromion

9

Hol törik legkönnyebben az ulna és miért?

A középső részén és mivel itt gyenge a membrana interossea.

10

Melyik ízület melyik szalagjára mondjuk, hogy legyezőszerűen fut le?

Art cubiti és lig collaterale ulnare: epic med ered és széttér a proc coronoideus és az olecranon felé. A kettő között is van, nyílván. Minden mozgásformában legalább az egyik komponense feszes

11

Sorold fel milyen csontok vannak a distalis kéztőcsontsorban?

Radioulnaris sorrend:
Os trapezium, os trapezoideum, os capitatum, os hamatum

12

Melyik az az ízület amelyik kéttengelyű mégis képes circumductiora?

1. Art radiocarpea ami egy art ellipsoidea. Az izmok sajátos elhelyezkedése okán, de nincs aktív rotáció.
2. Art carpometacarpea pollicis - nincs aktív rotáció.

13

Jellemezd a metacarpusok felszíneit!

A pollex proximalis felszíne nyereg fsz., a többi proxi fsz lapos.
A pollex distalis felszíne henger fsz., a többi dorsovolaris síkkal levágott gömbfelszín.

14

dorsalisan mi idegzi be az 5. ujj phalanx distallisat?

n. ulnaris ( ramus superficialis)

15

plexus brachialis

karfonat
C5-Th1 gerincvelői idegek ventrális ágainak fonata

16

hány ujjfelet idegez be a nervus medianus?

7 ujjfelet, a kéz palmaris oldalán
(dorsalisan ezeknek az ujjaknak distalisan másfél ujjpercét

17

A truncus superior melyik fasciculinak ad ágakat?

fasciculus lateralis + fasciculus posterior

18

A truncus medius melyik fasciculinak ad ágakat?

fasciculus lateralis + fasciculus posterior

19

A truncus inferior melyik fasciculinak ad ágakat?

fasciculus medialis + fasciculus posterior

20

fasciculus lateralis (milyen idegeket képez)

n. musculocutaneus
n. medianus lat.

21

fasciculus posterior (milyen idegeket képez)

n. axillaris
n. radialis

22

fasciculus medialis (milyen idegeket képez)

n. medianus med.
n. ulanris
n. cutaneus brachii medialis
n cutaneus antebrachii medialis

23

Az alkarcsontok melyik vége vastagabb, illetve vékonyabb?

Ulna: prox. vastagabb, dist. vékonyabb
Radius: prox. vékonyabb, dist. vastagabb

24

Mi felelős a nyújtott könyök fiziológiás abductiojáért?

Incisura trochlearison (ulna) lévő kiemelkedés lefutása.

25

Hol található az incisura radialis? Mivel ízesül?

Az ulna proximalis epiphysisén,
Circumferentia articularissal (capitis radii) ízesül.

26

Melyik szalag veszi körbe a radius fejét? Hol tapad?

Lig. anulare radii
Az incisura radialis elülső és hátulsó peremén tapad az ulnán.

27

Hol található az incisura ulnaris? Mivel ízesül?

A radius distalis epiphysisén
A circumferentia articularissal (capitis ulnae) ízesül.

28

Mi kapcsolja össze a kézháton a feszítő inakat a metacarpusok területén?

Connexus intertendineus