City Of London(KP) Flashcards Preview

London Knowledge > City Of London(KP) > Flashcards

Flashcards in City Of London(KP) Deck (54):
0

City of London Coroners Court

As..

1

City of London County Court

Amass

2

City of London Magistrates Court

Aha

3

Moorgate Station to Southfields Station, which bridge?

Aaaaa

4

City Temple

Aaaaa

5

Counting House

Aaaaa

6

City Flogger

Aaaa

7

Anthologist Bar

Aaaaa

8

Hatchet

Aaaa..

9

City Miyama

Aaaaa

10

City Fob

Aaaaa

11

City of London Information Centre

Aaaaa

12

Tivoli Corner

Aaa

13

Rothschilds Bank H.Q

Aaaaa

14

City University Club

Aaaaa

15

Capital Club

Aaaaa

16

City of London Club

Aaaaaa

17

City Livery Club

Aaaaa

18

City Health & Golf Club

Aaaaa

19

City Bankers Club

Aaaaa

20

Spectecle Makers Livery Co

Aaaaa

21

Launderers Livery Co

Aaaaa

22

Scriveners Livery Co

Aaaaa

23

Newspaper Makers Livery co

Aaaaa

24

Leathersellers Livery co

Aaa

25

Shipwrights Livery Co

Aaaaa

26

City South Hotel

Ava

27

City Quarter Apartments Time Squared

Aaa

28

Guildhall School of Music & Drama

Aaaaa

29

St. Brides Church

Aaa

30

Dutch Church

Aaa

31

St.Giles Cripplegate

Aa

32

St. Magnus Church

Aaa

33

St. Lawrence Jewry Church

Aaaaa

34

St. Margaret Pattens Church

Aaaaa

35

The Seahorse PH City

Aaaaa

36

Three Lords PH City

Aaaaa

37

Dirty Dicks PH City

Aaa

38

Hoop & Grapes PH City

Aaa

39

Jamaica Wine House

Aaaaa

40

East India Arms City

Aaa

41

Chamberlains Hotel

Aaaaa

42

Regis House

Aaa

43

City Tower

Aaaa

44

Candlewick House

Aaaaa

45

Triton Court

Aaaaa

46

Riverplate House

Aaaaa

47

Swiss Re House

Aaaaa

48

Hoxton Urban Lodge Hotel

Aaaa

49

Crown Plaza City

Aaa

50

Holiday Inn Express City

Aaaa

51

Malmaison Hotel

Aaaaa

52

Novotel Tower Bridge

Aa

53

City Hotel

Aaaaa