Comparativos Y Superlativos Flashcards Preview

Español at Begers L2 > Comparativos Y Superlativos > Flashcards

Flashcards in Comparativos Y Superlativos Deck (10):
1

more than
[adjective]+er than

más (...) que

2

less than

menos (...) que

3

better than

mejor que

4

worse than

peor que

5

as (...) as

tan (...) como

6

as much as
as many as

tanto (...) como

7

the most
the [adjective]+est

el más

8

the least

el menos

9

the best

el mejor

10

the worst

el peor