Controversies in Trade Policy Flashcards Preview

Internationell ekonomi > Controversies in Trade Policy > Flashcards

Flashcards in Controversies in Trade Policy Deck (13)
Loading flashcards...
1

Explain what will happen in the absence of any government intervention?

1. Kolla vem som börjar
2. Bestäm vad nr 2 skulle göra beroende på nr 1 beslut.
3. De beslut som leder till högst vinst för aktör 1 kommer att ske av dessa två situationer.

2

Is it in the interest of the European government to intervene, and if so, how?

1. Subventionen behöver göra att vinsten för Airbus om båda producerar måste vara större än noll.
2. Det ger att Airbus kommer producera i båda fallen, vilket leder till att boeing kommer välja att inte producera.
3. Beräkna förändringen i Welfare bortsett från konsumenten.
4. Om denna är positiv gynnas EU av att lägga sig i.

3

Hur beräknar jag förändring i välfärd?

Förändring i profits + förändring i tax revenue (bortser från konsumenterna)

4

What are some problems with this Brander-Spencer analysis?

1. Presentera att problemet inte funkar i alla situationer.
2. Ställ upp ett case där Boeing får positivt resultat och därmed kommer producera i båda fall.
3. Beräkna skillnad i välfärd som blir negativ.
4. Resonera kring att information om future pay-off av produktionen behövs för att säkerställa - information som är svår att få tag i.

5

Hur svarar jag på frågan om Import-substituting industrilization?

1. Import-substituting industrilization
2. Infant industry argument
3. Industry must be developed - private investors
4. Imperfect capital market justification
5. Appropriability argument
6. First best choice

6

Vad är Import-substituting industrilization?

Efter andra världskriget fanns det en stark tro att en stark industri krävdes för ekonomisk utveckling och att en stark industri skapas genom att skydda med quotas och tariffs. Ersätta importerade varor med domestic.

7

Vad är Infant industry argument?

Den nya industrin måste skyddas till dess då den väst sig stark nog att mäta internationell konkurrens.

8

Vad är problemet med infant industry argument?

- Rätt tillfälle med tanke på resurser i landet
- Är protektionismen orsaken?
- Varför investerar inte privata aktörer?
- Finns exempel där industrin aldrig växer upp utan förlitar sig på stöd

9

Vilka är de rättfärdigande argumenten för infant industry argument?

- Imperfect capital market justification
- Appropriability argument

10

Förklara Imperfect capital market justification

Med bristande finansiella institutioner kan inte resurser allokeras genom sparande i traditionella industrier. Det betyder att de måste förlita sig på nuvarande intäkter.

11

Förklara Appropriability argument

Pionjärer som ger stor social benefit behöver stå för stora kostnader som de inte får kompensation för genom att andra kan kopiera. Ex. adapting technology or new market

12

Vad menas med "First/second best choice"?

Att kvoter och tullar är inte det bästa valet utan det är bättre att fixa the market failure.

13

What is strategic trade policy?

- A justification of government intervention if there are market failures.
- If lack of competition there will be access profits that firms will compete for.
- Government can change rule so profit moves from foreign to domestic market.
- The brander-stolper shows that government changes the rules of the game there can be gains in the domestic market