D 2 Flashcards Preview

Deutsch 2 > D 2 > Flashcards

Flashcards in D 2 Deck (64):
1

marný, nesmyslný

vergeblich, nutzlos

2

žluklý

ranzig

3

dráždit, štvát

verdrießen

4

rukojmí

e Geisel

5

zachránit, vyprostit
skrýt

bergen

6

k dostání, dostupný

erhältlich

7

zveřejnit

lancieren

8

dokázat, prokázat

beweisen

9

uvažovat

betrachten

10

považovat

betrachten

11

lichotit

schmeicheln

12

oslnit světlem

blenden

13

nechat si na sobě oblečené

anbehalten

14

vplížit se, vkrást se

schleichen

15

vstoupit, připojit se

beitreten

16

štípnout

kneifen

17

posmívat se

verlachen

18

uniknout

entziehen sich

19

blížící se

bevorstehend
angehend

20

snížit, slevit

ermäßigen

21

vnímat

wahrnehmen

22

jedinečný

einmalige

23

jediný

einzig

24

oznámit, ohlásit
(kniž.)

verkünden

25

vznášet se

schweben

26

znovu zvážit

wieder betrachten

27

look around

sich umschauen

28

uschovat, uložit

aufbewahren

29

odlišovat se názory

abweichen

30

odstranit (odpadky)

beseitigen

31

roztrhat

zerreißen

32

nanejvýš spokojen

äußerst zufrieden

33

odepnout, sundat

schallen von etw.

34

šplouchat, pleskat

plätschern

35

lemovat, obroubit
váhat, otálet (kniž.)

säumen

36

pochopitelný

begreiflich

37

zhasnout, pohasnout
pobýt platnosti, zaniknout

erlöschen

38

spokojit se s

begnügen sich mit

39

žádostivost, touha
žádostivý

e Begierde
begierig

40

výmluva

e Ausflucht

41

vyptávat se, dotazovat se

ausfragen
über, nach etw.
wegen etw.

42

proveditelný, uskutečnitelný

ausführbar

43

dumat, hloubat

grübeln über

44

přemítat (kniž.)

sinnen

45

smyslový klam, přelud

e Sinnestäuschung

46

podle smyslu/významu

sinngemäß

47

smyslný, smyslový

sinnlich

48

nesmyslný

sinnlos ^ sinnvoll

49

obyčej, zvyk, mravy

e Sitte

50

Andere Länder,

andere Sitten.

51

dát kopačky, opustit

sitzen lassen

52

trpělivost, vytrvalost
(hovor.žert.)

s Sitzfleisch

53

Nemít trpělivost.
(hovor.žert.)

Kein Sitzfleisch haben.

54

sjezdovka

e Skipiste

55

pobočka

e Zweigstelle
e Niederlassung

56

pobodat

(ein) stechen

57

poštípat

zerstechen

58

pobožný

andächtig
fromm

59

plynatost, nadýmání

e Blähung

60

účel, cíl, smysl, význam

r Zweck

61

obávat se, mít strach

befürchten

62

překonat, zdolat

überwinden

63

zdržet se doma

sich zu Hause aufhalten

64

zříci se, vzdát se

verzichten