Địa Lý Flashcards Preview

Long Vũ > Địa Lý > Flashcards

Flashcards in Địa Lý Deck (27):
1

Diện tích châu á

44 triệu km vuông

2

Diện tích châu mĩ

42 triệu km vuông

3

Diện tích châu phi

30 triệu km vuông

4

Diện tích châu âu

10 triệu km vuông

5

Diện tích châu đại dương

9 triệu km vuông

6

Diện tích châu nam cực

14 triệu km vuông

7

Châu á nằm ở bán cầu nào

Bán cầu bắc

8

Đồng bằng châu âu chiếm bao nhiêu phần diện tích

Đồng bằng chiếm 2:3 diện tích

9

Những nơi mưa ít xuất hiện đồng cỏ cao,cây bụi gọi là gì

Xa-van

10

Châu phi nằm ở đâu

Nam châu âu và tây nam châu á

11

Châu phi có khí hậu ra sao

Nóng và khô bậc nhất

12

Châu mĩ nằm ở bán cầu nào

Bán cầu tây

13

Châu mĩ bao gồm những vùng nào

Bắc mĩ,Trung mĩ và nam mĩ

14

Thiên nhiên châu Mỹ như thế nào?

Đa dạng và phong phú

15

Lục địa Australia có khí hậu như thế nào?

Khô hạn

16

Thực vật và động vật ở lục địa Australia như thế nào?

Rất độc đáo

17

Australia là nước có nền kinh tế ra sao?

Phát triển nhất ở châu Nam cực

18

Châu á không tiếp giáp với đại dương nào

Đại tây dương

19

So với các châu lục khác, châu á có diện tích lớn

thứ nhất

20

Núi và cao nguyên châu á chiếm

3:4 diện tích

21

Đỉnh núi cao nhất thế giới là

Ê-vơ-rét

22

Đỉnh Ê-vơ-rét nằm trên dãy

Hi-ma-lay-a

23

Dãy núi nào sau đây không thuộc châu á

An-pơ

24

Đồng bằng nào sau đây không thuộc châu á

a-ma-dôn

25

Châu á tiếp giáp châu lục nào

Châu phi và châu âu

26

Đặc điểm nào sau đây không đúng với châu á

Nằm ở bán cầu nam

27

Đồng bằng châu âu chiếm

2:3 diện tích