Dag 5 Flashcards Preview

Øst Og Vest > Dag 5 > Flashcards

Flashcards in Dag 5 Deck (11):
1

ساخجة

Naiv

2

حُصن

En festning

3

يستجير

Å søke tilflukt

4

عقيدة

Dogme

5

يراجع

Å revidere

6

يغسّخ

To entrench, å forsterke

7

لقيم / لُقم

Slu/slem

8

لعل

Kan... med suffiks

9

محتمل

Mulig (adjektiv)

10

قد + imperfekt

Kanskje

11

ينبغي

Å burde