Deel 3: Krachten Flashcards Preview

Fysica > Deel 3: Krachten > Flashcards

Flashcards in Deel 3: Krachten Deck (14)
Loading flashcards...
0

Vervormen =

Statisch effect

1

Snelheidsverandering =

Dynamisch effect

2

Kracht word uitgedrukt in?

Newton (N)

3

Symbool van Newton

N

4

Symbool van kracht

F

5

We meten Newton (kracht) met een?

Dynamometer

6

Enkel bepaald door grote?
Bv: m (massa), V (volume),...

Scalaire grootheid

7

Symbool van massa

m

8

Symbool volume

V

9

Symbool oppervlakte

A

10

Symbool omtrek

P

11

Vectoriële grootheid wordt gekenmerkt door: (4)

- aangrijpingspunt
-grootte
- richting (horizontaal,verticaal,schuin,...)
-zin (links, rechts, boven, onder,...)

12

De naam van de kracht wanneer men rechtstreeks contact heeft.

Contactkracht (bv: gewichtheffer)

13

De naam van de kracht met geen rechtstreeks contact.

Veldkracht (bv: magneet)