diabetes deel 2 Flashcards Preview

Ziekteleer diabetes > diabetes deel 2 > Flashcards

Flashcards in diabetes deel 2 Deck (24)
Loading flashcards...
1

wat is zelfcontrole van diabetes

het onder controle houden van de bloedsuikerspiegel

2

hoe wordt zelfcontrole uitgevoerd?

prikken en meten van het bloed. Rekening houden met dieet, beweging, slaap en ziekte

3

wat is een sensor?

klein draadje in de buik die de hele dag continu de glucose meten.

4

wat is het nadeel van een sensor?

kunnen obsessie krijgen
moeten 2x per dag geijkt worden

5

wat is HbA1c?

geglycolyseerd hemoblobine = glucose gebonden aan eiwit .Een gemiddelde van de afgelopen 6-8 weken

6

wat is het voordeel van HbA1c?

geeft meer informatie
makkelijk te meten

7

wat is het nadeel?

geen weerspiegeling van variatie.

8

hoe wordt een patiënt met type 1 behandeld?

insuline!
leefstijl
stoppen met roken!

9

welke vormen insuline heb je?

langwerkende
kortwerkende
mix

10

wat is een hypo? en wat zijn mogelijke oorzaken?

Een te lage schommeling van de bloedsuikerwaarde door
teveel insuline
insuline gespoten, maar et weinig gegeten
medicijngebruik
verkeerd voedingspatroon
ziek zijn
zware inspanning
stress/emotie
alcohol

11

wanneer ontstaat een hypo?

bij glucose <3,5 mmol/l

12

wat is de behandeling van een hypo?

snel glucose geven (niet teveel) bij ernstige hypo en iemand is buiten bewustzijn glucagon spuiten

13

wat is hypoglycemia unawareness?

het niet tijdig voelen aankomen van een hypoglykemie. Risico's hiervan zijn:
coma
gevaar voor anderen in verkeer
angst
blijvende hersenbeschadiging

14

wat is de indicatie voor een glucosesensor?

slechte regulatie
hypo-unawareness
zwangerschapswens

15

hoe wordt een patiënt met type 2 behandeld?

medicatie
voedings en bewegingsadviezen
stoppen met roken
bloeddrukcontrole --> verminderd de kans op complicaties

16

welke medicatie krijgen type 2 patiënten?

bloedsuiker verlagers
cholesterol verlagers
insuline in een vergevorderd stadium

17

wat is metformine

verbeterd de insuline gevoeligheid

18

wanneer passen ze chirurgie toe bij diabetes patienten?

afvallen is goed voor je diabetes!

19

wat is belangrijk voor het zelfmanagement?

aanpassen van de insuline aan de bloedglucose!
zelfcontrole
spuittechniek eigen maken
kennis dieet
kennis inspanning
herkennen hypo en hyper

20

wat is een insulinepomp?

geeft continu kleine hoeveelheden van insuline

21

voorwaarden insulinepomp?

niet goed ingesteld
significante hypoglykemieën of unawareness
zwangerschap of gepland

22

wat is de koolhydraat ratio?

voor hoeveel gram koolhydraten je insuline moet spuiten

23

wat is nodig als correctie op de koolhydraat ratio?

insuline gevoeligheid. Kan je berekenen als je op 15 zit en je spuit 1 eenheid insuline.

24

hoe berekenen hoeveel insuline ze nodig hebben?

wat ze gaan eten + eenheden om te corrigeren voor insuline gevoeligheid