dictionary10 Flashcards Preview

Lavian dictionary > dictionary10 > Flashcards

Flashcards in dictionary10 Deck (144):
1

sējums

volume

2

senās valodas

classical languages

3

sekot

to follow, to succeed, to come next

4

atklāt sēdi

to open the meeting

5

long ago

sen

6

izpildit savu pienākumu

to do one's duty

7

sen

long ago

8

to open the meeting

atklāt sēdi

9

sen jau laiks beigt darbu

it is high time to stop work

10

a teachers meeting was held this morning

sorit bija skolotāju sēde

11

septini

seven

12

vins nonāca pie pareiza secinājuma

he came to the right conclusion

13

vina dēls ir uzlabojis sekmes skolā

his son has improved his school results

14

I took my bag

es panēmu savu somu

15

to sit

sēdēt

16

follower, adherent, supporter

sekotājs 

17

seventeen

septinpadsmit

18

19

old, ancient (pagajis) by-gone

sens 

20

septembri

in September

21

classical languages

senās valodas

22

sajā komplektā trūkst tresā

the third volume in this set is missing

23

savs

my, his, her, its, our, your, their

24

25

in September

septembri

26

September

septembris

27

I wish you every success !

vēlu jums sekmes !

28

sekmes

success, progress

29

vina ir loti savtiga, vina domā tikai par sevi

she is very selfish, she thinks only of herself

30

to follow the fashion

sekot modei 

31

she has made good progress in English

vina ir guvusi labas sekmes anglu valodā

32

second

sekunde

33

in olden (ancient) times (days)

senos laikos

34

vasara seko pavasarim

summer follows spring

35

izdarit secinājumu

to draw a conclusion

36

seventy

septindesmit

37

es panēmu savu somu

I took my bag

38

long ago

sen

39

to draw a conclusion

izdarit secinājumu

40

consequence(rezultāts) result, after-effects

sekas

41

kandidātu ielenca vina sekotāji

the candidate was surrounded by his followers (adherents)

42

open session

atklāta (tiesas) sēde

43

septindesmit

seventy

44

to mushroom, to gather(pick) mushrooms

lasit sēnes

45

this clock is thirty seconds slow

sis pulkstenis atpaliek par trisdesmit sekundēm

46

to make progress

gūt sekmes

47

sex

sekss

48

sexually transmitted diseases, STDs

seksuāli transmisivās slimibas

49

conclusion

secinājums

50

my own, (your own, etc)

personigs

51

sex appeal

seksuālā pievilciba

52

to sit at the table

sēdēt pie galda

53

secinājums

conclusion

54

success, progress

sekmes

55

tev jāatbild par sekām

you must bear (take) the consequences

56

the third volume in this set is missing

sajā komplektā trūkst tresā

57

second-hand

sekunzu rāditājs

58

pirmajā septembri

on the first of September

59

sēdēt kā uz adatām 

to be on pins and needles

60

lasit sēnes

to mushroom, to gather(pick) mushrooms

61

sekot modei 

to follow the fashion

62

for a long time

ilgu laiku

63

to follow the fashion

sekot modei 

64

I have not seen him for a long time

es sen neesmu vinu redzējusi

65

seven

septini

66

in olden (ancient) times (days)

senos laikos

67

labas sekmes !

good luck !

68

sēne 

mushroom 

69

sens 

old, ancient (pagajis) by-gone

70

on the first of September

pirmajā septembri

71

old friendship

sena draudziba

72

septinpadsmit

seventeen

73

sexually transmitted diseases, STDs

seksuāli transmisivās slimibas

74

mushroom 

sēne 

75

he came to the right conclusion

vins nonāca pie pareiza secinājuma

76

selfish, egoistic(al)

savtigs

77

the candidate was surrounded by his followers (adherents)

kandidātu ielenca vina sekotāji

78

vina ir guvusi labas sekmes anglu valodā

she has made good progress in English

79

it is high time to stop work

sen jau laiks beigt darbu

80

to follow, to succeed, to come next

sekot

81

seksuāls

sexual

82

to be on pins and needles

sēdēt kā uz adatām 

83

septembris

September

84

vēlu jums sekmes !

I wish you every success !

85

slēgt sēdi

to close the meeting

86

senos laikos

in olden (ancient) times (days)

87

seksuāli transmisivās slimibas

sexually transmitted diseases, STDs

88

to close the meeting

slēgt sēdi

89

for a long time

ilgu laiku

90

she is very selfish, she thinks only of herself

vina ir loti savtiga, vina domā tikai par sevi

91

old, ancient (pagajis) by-gone

sens 

92

it is high time to stop work

sen jau laiks beigt darbu

93

sekunde

second

94

sexual

seksuāls

95

classical languages

senās valodas

96

atklāta (tiesas) sēde

open session

97

you must bear (take) the consequences

tev jāatbild par sekām

98

this clock is thirty seconds slow

sis pulkstenis atpaliek par trisdesmit sekundēm

99

mushroom 

sēne 

100

old friendship

sena draudziba

101

sexual

seksuāls

102

follower, adherent, supporter

sekotājs 

103

sorit bija skolotāju sēde

a teachers meeting was held this morning

104

sēdēt pie galda

to sit at the table

105

seven

septini

106

his son has improved his school results

vina dēls ir uzlabojis sekmes skolā

107

tas notika sen

it happened long ago

108

volume

sējums

109

good luck !

labas sekmes !

110

in September

septembri

111

second-hand

sekunzu rāditājs

112

seksuālā pievilciba

sex appeal

113

sekss

sex

114

sēdēt cietumā

to be imprisoned, to serve one's time

115

seno laiku vēsture

ancient history

116

117

ilgu laiku

for a long time

118

personigs

my own, (your own, etc)

119

gūt sekmes

to make progress

120

it happened long ago

tas notika sen

121

sis pulkstenis atpaliek par trisdesmit sekundēm

this clock is thirty seconds slow

122

savtigs

selfish, egoistic(al)

123

the candidate was surrounded by his followers (adherents)

kandidātu ielenca vina sekotāji

124

sēdēt

to sit

125

sekas

consequence(rezultāts) result, after-effects

126

on the first of September

pirmajā septembri

127

it happened long ago

tas notika sen

128

sena draudziba

old friendship

129

ancient history

seno laiku vēsture

130

meeting, session

sēde

131

ancient history

seno laiku vēsture

132

to do one's duty

izpildit savu pienākumu

133

he has his own desk

vinam ir pasam savs rakstāmgalds

134

sekunzu rāditājs

second-hand

135

I have not seen him for a long time

es sen neesmu vinu redzējusi

136

vinam ir pasam savs rakstāmgalds

he has his own desk

137

es sen neesmu vinu redzējusi

I have not seen him for a long time

138

summer follows spring

vasara seko pavasarim

139

second

sekunde

140

to mushroom, to gather(pick) mushrooms

lasit sēnes

141

to be imprisoned, to serve one's time

sēdēt cietumā

142

sēde

meeting, session

143

my, his, her, its, our, your, their

savs

144

sekotājs 

follower, adherent, supporter