Die Zahlen Flashcards Preview

Chichewa > Die Zahlen > Flashcards

Flashcards in Die Zahlen Deck (38):
1

eins

modzi

2

zwei

wiri

3

drei

tatu

4

vier

nayi

5

fünf

sanu

6

sechs

zisanu ndi chimodzi / sikisi

7

sieben

zisanu ndi ziwiri / seven

8

acht

zisanu ndi zitatu / eeti

9

neun

zisanu ndi zinayi / nain

10

zehn

khumi / ten

11

elf

khumi ndi chimodzi / eleven

12

zwölf

khumi ndi ziwiri / twelve

13

dreizehn

khumi ndi zitatu / satin

14

vierzehn

khumi ndi zinayi / footin

15

fünfzehn

khumi ndi zisanu / fifitin

16

sechzehn

khumi ndi zisanu ndi chimodzi / sikistin

17

siebzehn

khumi ndi zisanu ndi ziwiri / seventin

18

Achtzehn

Khumi ndi zisanu ndi zitatu / eetin

19

neunzehn

khumi ndi zisanu ndi zinayi / naintin

20

null

ziro

21

zwanzig

Makumi awiri / twenti

22

einundzwanzig

twenti wan

23

zweiundzwanzig

twenti tu

24

dreiundzwanzig

twenti suri

25

vierundzwanzig

twenti for

26

fünfundzwanzig

twenti faifi

27

sechsundzwanzig

twenti sikisi

28

siebenundzwanzig

twenti seven

29

achtundzwanzig

twenti eeti

30

neunundzwanzig

twenti nain

31

dreißig

sadi

32

vierzig

footi

33

fünfzig

fifiti

34

sechzig

sikisti

35

siebzig

seventi

36

achzig

eeti

37

neunzig

nainti

38

hundert

handredi