Dioplóma Larchéime San Aistriúchán... Flashcards Preview

Bíleoga > Dioplóma Larchéime San Aistriúchán... > Flashcards

Flashcards in Dioplóma Larchéime San Aistriúchán... Deck (27):
1

Larchéime

Postgraduate

2

Eagarthóireacht

Eagar = editing

3

Dírithe (ar)

Directed at

4

Scileanna

Skills

5

Ina ndírítear

Focus

6

Cruinneas

Accuracy

7

Ar ghnéithe

Features

8

Teoric

Theory

9

Cleachtais

Practices

10

Gairmiúla

Professional

11

Earnáil

Area or business

12

Gairm

Occupation

13

Tráchas

Thesis

14

Modh

Method

15

Teagaisc

Teaching

16

Foilsigh

Publish

17

Ardán

Platform

18

Oir

Suit (v)

19

Teagascóir

Instructor

20

Aiseolas

Feedback

21

Mion

Detailed

22

Reáchtail

Administer

23

Fóram

Forum

24

Teagmhaigh

Contact

25

Rialta

Regularly

26

Díospoireacht

Debate

27

Chothaigh

Cultivate