eksamensoppgaver Flashcards Preview

Klinikker > eksamensoppgaver > Flashcards

Flashcards in eksamensoppgaver Deck (4)
Loading flashcards...
1

Differ ved oppkast hos 18 mnd gutt

- Roto/norovirus
- Bakteriell infeksjon; salmonella
- Anomali
- Appendicitt
- Metabolsk sykdom;
- Intox
- Meningitt
- Tumor/neoplasme
- invaginasjon av tarm
- torsio testis
- cøliaki
- nyresvikt
- ileus/volvolus
- abdominaltraume
++++

2

Hvordan vurdere hydrering hos barn?

- fontanelle
- kapillærfylning
- hudturgor
- slimhinner
- bleier
- gråter med tårer?
- puls/vitalia
- vekt
- halonerte øyne?
- GCS
- Blodtrykk, perifer temp.
- Respirasjon
- Evne til å drikke

3

Hvordan regner man ut osmolalitet og aniongap?

Serumosmolalitet: S-natrium x 2 + karbamid + glukose (normalt 275-310 mosm/kg)
Anion gap regnes ut slik: (Na + K) - (Cl + HCO3) = 8-16 (normalt).

4

Hvilke elementer går inn i en geriatrisk tilnærming(assesment, GA)?

Funksjonsnivå
Medikamenter
Depresjon
Angst
Komorbiditet
Ernæringsstatus
Sosialt nettverk
Kognitiv funksjon