Exam Flashcards Preview

American Culture > Exam > Flashcards

Flashcards in Exam Deck (102):
1

Correspondence

* Yazışma

* Mektuplaşma

* Birbirini tutma

2

Annual

* Yıllık

* Bir yıllık ömrü olan bitki

3

Conducted

* Bir rehber ya da lider tarafından idare edilen

* Yürütülen

4

Remain

* Artmak

* Geriye kalmak

* Kalmak (sessiz/hareketsiz)

* Kalmak (bir pozisyonda/derecede vb)

*Sürdürmek

5

Related

* Bağlantılı

* Akraba

6

Relevant

* Konu ile alakalı

* İlişkisi olan

7

Submit

* Sunmak

* Boyun eğmek

8

Cooperate

* İşbirliği yapmak

9

Manners

* Töre

* Ahlak

10

Tackle

* Mücadele etmek

* Ele almak (bir problemi)

* Üstesinden gelmek

11

Blinking

* Yanıp sönme

* Göz kırpma

* Boşu boşuna

* Lanet olası

12

Sniffing

* Koklama

* Parlak

* Dinleme

13

Figures

* Eşkal

* Rakamsal veriler

14

Commitment

* Taahhüt

* Bağlılık

* Sorumluluk

15

Preventable

* Önlenebilir

16

Dedicated

* Atanmış

* Özel

* Kendini işine adamış

* İthaf olunmuş

17

Deprive an offender

Alıkoymak

18

Conclusion

* Sonuç

19

Express

* İfade etmek
* Açık
* Belli
* Belli etmek

20

Concur

* Razı olmak
* Aynı anda olmak
* Hem fikir olmak
* Elbirliği yapmak

21

Attempt

* Girişimde bulunmak
* Tecavüz
*Deneme

22

Utilize

*Faydalı hale getirmek
*Değerlendirmek
*Faydalanmak

23

Resolve

* Azmetmek
* Kesin karar vermek
* Aklına koymak
* Erimek
* Tasarlamak

24

Vow

* Yemin etmek
* Adak
* Ant
* Vadetmek

25

Devastate

* Harap etmek
* Mahvetmek

26

Attitude

* Tavır
* Tutum
* Düşünce

27

Shallow

* Sığ
* Sığlaşmak
* Üstün körü

28

Pompous

* Şatafatlı
* Gururlu
* Muhteşem

29

Ensure

* Garantiye almak
* Sağlama almak
* Emin olmak

30

Scratch

* Kaşımak
* Kazımak
* Çizmek
* Karalamak
* Sıyrık

31

Fed up

* Sıkkın
* Bıkkın
* Yorgun

32

Lorry = Truck

* Kamyon

33

Bill = Check

* Fatura
* Senet
* İlan etmek
* Hesap

34

Bonnet = Trunk

* Kaput
* Başlık giydirmek
* Başlık
* Bone

35

Crisps = Potato Chips

* Cips

36

Chips = Fries

* Patates Kızartması
* Cips

37

Proverb

* Atasözü

38

Preventable

* Önlenebilir

39

Simile

* Benzeri
* Mecaz

40

Commitment

* Bağlılık
* Kesin karar
* Sorumluluk
* Teslim olma

41

Dedicated

* Atanmış
* Kendini işine adamış

42

Claim

* Talep etmek
* İddia etmek

43

Suspicious

* Şüpheli
* Şüpheci

44

Nappy = Diaper

* Bebek bezi
* Küçük salata kasesi
* Sert
* Tüylü
* Sarhoş

45

Sobering

* Alkolün etkisinden kurtulma
* Ayılma
* İç karartıcı
* Aklını başına getirici

46

Resolution

* Azim
* Kararlılık
*Niyet
* Cesaret
* Çözülme

47

Controversial

* Tartışmalı
* Anlaşmazlığa neden olan

48

Discourage

* Cesaretini kırmak
* Hayal kırıklığına uğratmak
* Caydırmak

49

Fed up

* Sıkkın
* Bıkkın
* Yorgun

50

Metaphor

* Metafor
* Mecaz

51

Prevalence

* Yaygınlık
* Hakim olma

52

Literacy

* Okur yazarlık
* Edebi Kültür

53

Per capita

* Kişi başına

54

Grasp

* Sıkı tutmak
* Yakalamak
* Anlamak

55

Enroll

* Kayda geçirmek
* Askere almak
* Kabul etmek
* Üye olmak

56

Concept

* Kavram
* Konsept
* Anlayış
* Genel düşünce

57

Intervention

* Müdahale
* Araya girme

58

Controversial

* Tartışmalı
* Anlaşmazlığa neden olan

59

Untreated

* İşlenmemiş
* Arıtılmamış
* Tedavi edilmeyen

60

Recognize

* Tanımak
* Haklı bulmak
* Bilmek

61

Disarmament

* Silahsızlandırma
* Zararsız hale getirme

62

En-force

* Zorla kabul ettirmek

63

Prosperity

* Refah

64

Lute

* Cezbetmek
* Yemlemek

65

Scruvy

* Pislik
* Aşağılık
* İğrenç

66

Contagious

* Bulaşıcı
* Geçici
* Salgın
* Zehirli

67

Malnutrition

* Gıdasızlık
* Dengesiz Beslenme

68

Extract

* Seçip çıkartmak
* Diş çekmek
* Ayıklayıp çıkarmak
* Tatmak

69

Forge

* Demir dövmek
* Yaratmak
* İlerlemek

70

Alliance

* Antlaşma
* İttifak

71

Treacherous

* Hain
* Arkadan vuran
* Aldatıcı

72

Brutal

* Vahşi
* Acımasız
* Yabani
* Nezaketsiz

73

Harsh

* Sert
* Haşin
* Kulak tırmalayan

74

Exposure

* Teşhir
* Açıkta bırakma
* Maruz bırakma

75

Casual

* Geçici
* Önceden tahmin edilemeyen

76

Transition

* Geçiş
* Değişme

77

Total

* Toplam

78

Forbidden

* Yasak
* Yasaklanmış

79

Strict

* Katı
* Sıkı
* Otoriter

80

Authentic

* Özgün
* Hakiki
* Gerçek
* Güvenilir

81

Postpone

* Ötelemek
* Ertelemek

82

Allowed

* İzinli

83

Permanent

* Daimi
* Kalıcı

84

Compulsory

* Zorunlu
* Mecburi

85

Initaiton

* Kabul töreni
* Öncülük yapma

86

Undergo

* Geçirmek ( Hastalık )
* Görmek
* Çekmek

87

Sting

* Batmak
* Sokmak
* Kırmak
* Acı olmak
* Yanmak
* Sızlamak

88

Anesthetic

* Uyuşturucu ilaç

89

Re - enact

* Bir rolü / olayı yeniden oynamak / canlandırmak
* Tekrar yürürlüğe koymak

90

Capture

* Esir almak
* Ele geçirmek
* Zapt etmek

91

Chisel

* Dolandırmak
* Oymak
* Yontmak

92

Jaywalking

* Önüne bakmadan yürüme
* Kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmek

93

Theft

* Hırsızlık

94

Grand Larceny

* Büyük hırsızlık

95

Pickpocketing

* Yan kesicilik

96

Bribery

* Rüşvet
* Rüşvetçilik

97

İnsider trading

* İçeriden öğrenenler

98

Cybercrime

* Bilişim suçu

99

Copyright Infringement

* Telif hakkını bozma

100

Money Laundering

* Kara paranın aklanması

101

Forgery

* Sahtecilik

102

Ponzi Scheme

* Saadet zinciri