F2F B1 U5 Vocab Duo Flashcards Preview

English F2F Pre-Intermediate > F2F B1 U5 Vocab Duo > Flashcards

Flashcards in F2F B1 U5 Vocab Duo Deck (58):
1

Охранять окружающую среду/ охороняти довкілля

To protect the environment

A image thumb
2

Население Земли /населення Землі

The world population

A image thumb
3

Производить продукты питания/ виробляти продукти харчування

To produce food

A image thumb
4

Загрязнение окружающей среды/забруднення довкілля

Pollution

A image thumb
5

Тропический лес; влажные джунгли; сельва/тропічний ліс; вологі джунглі; сельва

A rainforest 

A image thumb
6

Прожиточный минимум/ прожитковий мінімум

The cost of living

A image thumb
7

Нефть и газ (ископаемое топливо)/ нафта та газ (викопне паливо)

Oil and gas (fossil fuels)

A image thumb
8

Вызывать наводнения/ спричинити повені

To cause floods

A image thumb
9

Зеленая энергия из возобновляемых источников/зелена енергія з відновлюваних джерел

Green (renewable) energy

A image thumb
10

Живая природа/жива природа

Wildlife

A image thumb
11

Глобальное потепление/глобальне потепління

Global warming 

A image thumb
12

Изменение климата/ зміна клімату

Climate change 

A image thumb
13

Земля/ Земля

The Earth

A image thumb
14

Увеличивать(ся), усилить(ся), возрасти/ збільшувати(ся), посилити(ся), зрости

To increase

A image thumb
15

Увеличение чего-либо/ збільшення чогось

Increase in something

A image thumb
16

Уменьшать(ся), сокращать(ся)/ зменшувати(ся), скорочувати(ся)

To decrease 

A image thumb
17

Виды (растений и животных)/ види (рослин і тварин)

Species (of plants and animals) 

A image thumb
18

Вымирать, угасать, исчезать/ вимирати, згасати, зникати

To become extinct

A image thumb
19

Делать снимки, фотографировать/ робити знімки, фотографувати

To take photos (of  somebody/ something)

A image thumb
20

Жить за границей/ жити за кордоном

To live abroad

A image thumb
21

Менять квартиру, переезжать/ змінити квартиру, переїхати

To move house

A image thumb
22

Вести блог/ вести блог

To write a blog

A image thumb
23

Фантастически провести время / фантастично провести час 

To have a fantastic time

A image thumb
24

Провести время делая что-то/ провести час роблячи щось

To spend time doing something

A image thumb
25

Научиться что-либо делать / навчитись як щось робити 

To learn how to do something

A image thumb
26

Изучать курс по чему-либо (например, по программированию) / вивчати курс з чогось 
(наприклад, з програмування)

 

To do a course in something (eg. in programming)

A image thumb
27

Ездить по стране/ їздити по країні

To drive across the country 

A image thumb
28

С нетерпением ожидать сделать что-либо/ з нетерпінням очікувати щось зробити

To look forward to doing something

A image thumb
29

Слышать о чем-то/ чути про щось

To hear about something

A image thumb
30

Тратить деньги на что-либо/ витрачати гроші на щось

To spend money on something

A image thumb
31

Лететь куда-либо/ Летіти кудись

To fly to a place

A image thumb
32

Платить сумму денег за что-то/виплачувати суму грошей за щось

To pay an amount of money for something

A image thumb
33

Отправиться в путешествие куда-либо/ розпочати подорож кудись

To go on a trip to a place

A image thumb
34

Провести время с кем-либо/ провести час з кимось

To spend time with somebody

A image thumb
35

Искать что-то, что хочешь найти/ шукати щось, що бажаеш знайти

To look for something you want to find

A image thumb
36

Обсуждать тему/ обговорювати тему

To talk about a topic

A image thumb
37

Возвращаться туда, откуда ты отправился (в путешествие)/ повертатися туди, звідки ти розпочав (подорож)

To go back to the place where you started

A image thumb
38

Вырубать (лес)/ вирубати (ліс)

To cut down (forests)

A image thumb
39

ДНК/ ДНК

DNA

A image thumb
40

Разрешить проблему/ вирішити проблему

To solve a problem

A image thumb
41

Разрушить, уничтожить/ зруйнувати, знищити

To destroy

A image thumb
42

Тропинка, дорожка/ стежина, доріжка

A path

A image thumb
43

Всемирный фонд дикой природы / Всесвітній фонд дикої природи

The World Wide Fund for Nature (WWF)

A image thumb
44

Я сделаю это, если ты так хочешь/ я зроблю це, якщо ти цього бажаеш

I’ll do that, if you like

A image thumb
45

Мне начать презентацию?/ Мені розпочати презентацію? 

Shall I start the presentation?

A image thumb
46

Ты хочешь, чтобы я это сделал? / Ти бажаеш, щоб я це зробив/ зробила?

Do you want me to do that?

A image thumb
47

Могу я помочь Вам/ тебе? / Можу я Вам/ тобі допомогти?

Can I give you a hand?

A image thumb
48

Начнем? / Почнемо?

Shall we start?

A image thumb
49

Давайте решим, кто что делает/ Давайте вирішимо,  хто що робить

Let’s decide who does what

A image thumb
50

Почему мы нам не спросить Джейсона? / Чому б нам не спитати Джейсона?

Why don’t we ask Jason?

A image thumb
51

Это было бы великолепно/превосходная идея. / Це було б чудово/ чудова ідея.

That would be great/ That’s a good idea.

A image thumb
52

Не мог(ли) бы ты/ Вы мне помочь?/ Не міг/могли би ти/Ви мені допомогти?

Could you give me a hand?

A image thumb
53

Ты организуешь это? / Вы это организуете? / Ти організуєш це?/ Ви це організуєте?

Will you organize that?

A image thumb
54

Ты сможешь это сделать? Вы это сможете сделать? / Зможеш це зробити?/ Зможете це зробити?

Can you do that?

A image thumb
55

Жилье, помещение/ житло, приміщення

Accommodation 

A image thumb
56

Пропадать/ зникати

To disappear

A image thumb
57

Вулкан/ вулкан

Volcano (volcanoes)  

A image thumb
58

Багаж/ багаж

Luggage

A image thumb