FILIPINO Flashcards Preview

FIRST QUARTER > FILIPINO > Flashcards

Flashcards in FILIPINO Deck (43):
1

Mitolohiya

binubuo ng isang magkakabit kabit na kumpol ng mga tradisyonal na kwento

2

Bathala

Pinakamakapangyarihan
Tigmamanukan

3

Amanikable

Diyos ng karagatan
(ex ni maganda)

4

Sitan

Satan
4 na kinatawan

5

Mansisilat

Pamilya
2nd kinatawan

6

Mangagaway

Sakit
nagaanyong tao

7

Mangkukulam

masamang panahon/ insecto
lalake

8

Hukluban

shape shifter
kill or save

9

Dimangan

asawa ni idionale
diyos ng magandang ani

10

idionale

asawa ni dimangan
diyosa ng mabuting gawain

11

dimakulem

tagabantay ng bundok
asawa ni anagolay

12

Anion tabu

diyosa ng hangin at ulan
pabago bago isip
anak ni dimangan and idionale

13

Anagolay

asawa ni dimakulem
diyosa ng nawawalang bagay

14

mapolan

diyosa ng pagibig
anak ni anagolay and dimakulem

15

apolaki

diyos ng araw
patron ng mandirigma

16

lakapati

asawa ni mapulon
diyosa ng pagkamayabong
pinakamabait
hermaphrodite

17

mapulon

diyos ng panahon
asawa ni lakapati

18

ZEUS

JUPITER

19

Zeus/Jupiter

diyos ng diyos
kidlat/ lightning

20

POSEIDON

NEPTUNE

21

Poseidon/Neptune

diyos ng karagatan
trident

22

HADES

PLUTO

23

Hades/Pluto

diyos ng underworld
cerebrus

24

HESTIA

VESTA

25

Hestia/ Vesta

diyosa ng pamilya at apoy
wooden throne

26

DEMETER

CERES

27

Demeter/Ceres

diyosa ng agrikultura/ fertilidad
wheat

28

HERA

JUNO

29

Hera/Juno

diyosa ng langit
peacock

30

APHRODITE

VENUS

31

Aphrodite/Venus

diyosa ng pagibig/kagandahan
swan

32

ATHENA

MINERVA

33

Athena/Minerva

diyosa ng karunungan
owl

34

APOLLO

APOLLO

35

Apollo/Apollo

diyos ng araw
araw

36

HEPHAESTUS

VULCAN

37

Hephaestus/Vulcan

blacksmith
anvil

38

HERMES

MERCURY

39

Hermes/Mercury

messenger of gods
petasus

40

DIONYSUS

BACCHUS

41

Dionysus/Bacchus

diyos ng alak
cup

42

ARES

MARS

43

Ares/Mars

diyos ng digmaan
buwitre