Foclóir Flashcards Preview

Foclóir Breise > Foclóir > Flashcards

Flashcards in Foclóir Deck (116):
1

Ambitious

uaillmhianach

2

Especially

go hárithe

3

poor

bocht

4

side

tobar

5

castle

chaisleáin

6

for a while

ar feidh tamaill

7

parents

tuismitheorí

8

queen

banríon

9

on my own

i m'aonar

10

rich

saibhir

11

curse

mallacht

12

soft person

duine bog

13

helpful person

duine cabhrach

14

friendly person

duine cairdiúil

15

careful person

duine cúramach

16

forgetful person

duine dearmadach

17

Organised person

Duine eagraithe

18

Patient person

Duine foighneach

19

Cheerful person

Duine gealgháireach

20

Clear

Soléir

21

Clever person

Duine cliste

22

Giddy person

Duine giodamach

23

Humorous person

Duine greannmhar

24

Lazy person

Duine leisciúil

25

Disorganised person

Duine mí-eagraithe

26

Childish person

Duine páistiúil

27

In the middle

i lár

28

At the beginning

Ag tús

29

At the end

Ag deireadh

30

Humour

Greann

31

School life

Saol na scoile

32

Animals or birds

Ainmhithe nó Éin

33

Disappointed

Díoma

34

Disaster

Tubaiste

35

Loneliness

Uaigneas

36

Anger

Fearg

37

Fear

Eagla

38

Greed

Saint

39

Love

Grá

40

Sadness

Cumha/Brón

41

Fear

Scanradh

42

Happiness

Sonas/Áthas

43

Clearly

Go soiléir

44

Rich

Saibhir

45

Therefore

Dá bhrí sin

46

Meets

Buaileann

47

Any company

Aon cuideachta

48

Jealousy

Éad/formad

49

Fame

Cáil

50

Violence

Foréigean

51

Enemies

Naimhdeas

52

Sport issues

Cúrsaí spóirt

53

Nature

An nádúr/An dúlra

54

Son

Mac

55

Daughter

Iníon

56

Similar

Cosúil le

57

Wins

Buann

58

Believe

Creid

59

Forget

Dearmud

60

Lake

Loch

61

Ever

Go deo

62

Travel

Taisteal

63

Country life

Saol faoin tuath

64

City life

Saol na cathrach

65

The family

An teaghlach

66

Death

An bás

67

Revenge

Díoltas

68

Felt

Le brath

69

Strongly

Go láidir

70

Desire for revenge

Fonn díoltas

71

Satisfaction

Sásamh

72

Youth

Óige

73

Friendship

Cairdeas

74

Slyness

Gliceas

75

Respect

Meas

76

Pity

Trua

77

In front of us

Os ár gcómhair

78

Us/Our

ár

79

Tired

Tuirse

80

God

Dia

81

Parents

Tuismitheoirí

82

Ghosts

Taibhsí

83

Event

Eachtra

84

The sea

An fharraige

85

The seasons

Na séasúir

86

Accident

Timpiste

87

Courage

Misneach

88

Proud

Bród

89

Regret

Aithreachas

90

Foolish person

Duine amaideach

91

Nosy person

Duine fiosrach

92

Hope

Dóchas

93

Hopelessness

Éadóchas

94

Promise

Gealltanas

95

Height

Airde

96

Five foot three inches

Cúig tróigh trí orlach

97

Inches

Orlach

98

Supermarket

Ollmhargadh

99

Robber

Gadaí

100

Written

Scríofa

101

Escaped

D'éalaigh

102

Colour

Dath

103

Don't come back here again

Ná tar ar ais anseo arís

104

Under

Faoin

105

Bicycle

Rothar

106

Car park

Charrchlós

107

Chinese

Síneach

108

Over

Thar

109

Main Street

Príomhshráid

110

Beach road

Bóthar na Trá

111

Aunty

Aintín

112

Uncle

Uncail

113

Friend

Cara

114

Brother

Dearthair

115

Sister

Deirfiúr

116

Infant

naíonán