Fogalmak Flashcards Preview

Philosophy > Fogalmak > Flashcards

Flashcards in Fogalmak Deck (34)
Loading flashcards...
1

reneszánsz

újjászületés

2

humanizmus

1) az emberi (humán) tudományokkal való foglalkozás
2) emberközpontúság

3

újplatonizmus

Filozófiai irányzat, mely a test-lélek-
szellem hármasságát hirdeti

4

geocentrikus világkép

földközpontúság

5

heliocentrikus világkép

napközpontúság

6

a hangya

tények felhalmozása, gyűjtése, amik között nem épül fel logikai struktúra

7

a pók

saját magából szövi hálót, vagyis az elméleteket, amikben nem minden tény akad meg, nem társít hozzá elég adatot

8

a méh

hasznos tényeket gyűjt be, amelyeket fel is dlgoz, logikai struktúrába helyezi őket bele (követendő)

9

machiavellista

erkölcstelenül politizáló

10

reformáció

átalakítás, megjavítás,

11

szesszacionizmus

elmúlás

12

feudalizmus

a feudumon=földbirtokon alapuló társadalmi berendezkedés

13

kapitalizmus

feudalizmust felváltó tőkés gazdasági-politikai
berendezkedés;

14

racionalizmus

ismeretek forrása nem a tapasztalat, hanem a gondolkodás

15

ráció

értelem, absztrakciós gondolkodás

16

karteziánus

Desquartest követő

17

módszertani kétely

metodológiai szkepszis, az igaz ismeretek megszerzése érdekében minden megkértőjelezése

18

gondolkodom, tehát vagyok

cogito ergo sum

19

szolipszizmus

solus ipse=magam vagyok, csak én

20

intuíció

megérzés, abszolút, biztos meggyőződés

21

rs cogitans

gondolati világ

22

res extensa

kiterjesztett, anyagi világ

23

apriori

megelőző, velün született

24

panteizmus

pan=minden, teosz=Isten, minden Isten

25

attribútum

lényegi tulajdonság

26

monász

egység, öntudattal rendelkező létező (monodológia)

27

természetes vallás

lényege az ésszel fölismerhető erkölcsi szabályok
foglalata

28

antiklerikális

egyházellenes

29

empirizmus

következtetés rációval

30

empíria

tapasztalat